Inloggen
Terug

Woon- en wijkwensen verkennen

Draagt bij aan spoor:
A B E
Betrokken partijen:

Doel

Je inventariseert de wensen van bewoners en gebouweigenaren, zowel voor hun woning/ gebouw als voor de wijk. Deze wensen breng je in kaart om - waar mogelijk - de plannen voor de woning/ het gebouw en voor de wijk aan te sluiten op de wensen van bewoners en gebruikers. 

Aanpak

Ga met bewoners en gebruikers in gesprek over hun behoeften en wensen; zowel voor hun eigen woning als voor de hele wijk. Dit kan in in 1-op-1 gesprekken bij bewoners thuis, tijdens informatie avonden of in spontane gesprekken op straat. Stel open vragen. Inventariseer ook de strategieën die woningcorporatie of gemeente mogelijk hebben voor de wijk.

Tips

Woonwensen inventariseren
  • Geef bewoners een actieve rol, bijvoorbeeld door ze zelf hun woonwensen in kaart te laten brengen. Dit boekje kan door bewoners worden ingevuld. Of organiseer een bewonersenquête om in kaart te brengen wat bewoners al aan verduurzaming hebben gedaan en voor welke aanpak ze open staan. De uitkomsten van de enquête kunnen helpen om andere bewoners te motiveren om ook stappen te zetten.
  • VvE's benader je anders dan huurders of particulieren. Stroomversnelling en Platform31 ontwikkelden deze handleiding om VvE's te begeleiden naar Nul-op-de-Meter, met 20 tools en voorbeelddocumenten. 
  • Laat (mogelijke) technische oplossingen nog geheel buiten beschouwing als je de woon- en wijkwensen in kaart brengt. Laat je bij het verzamelen van relevante informatie niet beperken door wat mogelijk of niet mogelijk is.
  • Leg de opgehaalde informatie vast in een programma van wensen zodat je hier later op kunt terugkomen. Voor de Hilversumse Meent bijvoorbeeld werd een boodschappenlijstje gemaakt om wensen op te halen bij bewoners. 
  • Maak gebruik van formats voor het in kaart brengen van gebouw- en woonwensen, zoals het No-regret woonwensenkader, het invulboekje van Smart Energy Cities of het Woonplan dat Fryske Stream met VNG heeft ontwikkeld (inclusief intakeformulier). Vind hier tips voor het uitvoeren van bewonerinterviews

Wijkwensen inventariseren
  • Kijk of de woningcorporatie en de gemeente strategieën voor de wijk hebben opgesteld. Mogelijk hanteert de woningcorporatie als uitgangspunt dat de energietransitie zonder huurverhoging wordt gerealiseerd. Of heeft de gemeente besloten dat bewoners een vast en maximaal bedrag voor de aansluiting op een warmtenet (de BAK) betalen en de onrendabele top door de gemeente zelf wordt gefinancierd. Betrek hiervoor alle relevante afdelingen van de gemeente bij de wijkaanpak, zie ook het knooppunt Sociale koppelkansen & gemeentelijke beleidsdomeinen in kaart brengen (fase 2).
  • Informeer bij bewoners wat zij al weten over verduurzaming en wat zij als obstakels en als uitdagingen zien. Welke ideeën hebben zij voor de wijk? Organiseer bijvoorbeeld een stadspanel om meningen en ideeën te inventariseren.
  • Creëer hotspots in een wijk om de betrokkenheid van bewoners te vergroten en hun wensen beter te leren kennen. Dit kunnen plekken zijn waar bewoners elkaar fysiek tegenkomen, zoals sportscholen en buurthuizen, het kunnen ook online ontmoetingsplekken zijn, zoals een buurtapp als Nextdoor, waarmee ook geadverteerd kan worden. 
  • Bied bewoners een lonkend perspectief. Verken samen met bewoners hoe de kwaliteit van de leefomgeving kan worden verhoogd. Vaak zijn er zaken die inwoners anders zouden willen, al hebben ze niet direct met energie en duurzaamheid te maken. Denk aan parkeerproblemen, wateroverlast, scheve stoepen, lantaarnpalen op verkeerde plekken of onveilige situaties. Als de straten van een wijk opengaan en er grootschalige aanpassingen worden gerealiseerd, biedt dit ook mogelijkheden om de wijk leefbaarder, veiliger en fijner te maken.

Oproep: ken jij een format voor het in kaart brengen van wijkwensen? Meld het via info@wijkkompas.nl

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk