Inloggen

Fase

Karakteriseren van het gebied

In fase 2 maak je een ‘warme opname’ van de wijk. Je geeft inhoud en duiding aan de technische en sociale karakteristieken. Daarnaast breng je de wensen van en voor het gebied in kaart, kijkend naar het vastgoed, de bewoners, de woonwensen, de infrastructuur en de toekomstige plannen voor de wijk.

Resultaat: 
  • Inzicht in potentiële technische oplossingen.
  • Er is vastgelegd hoe bewoners en andere belanghebbenden betrokken worden bij de nog te maken keuzes, bijvoorbeeld in de vorm van een participatiestrategie.  
  • Kwalitatieve data van de wijk is aangevuld met perspectieven vanuit de wijk en gemeente zelf. 
Karakteriseren van het gebied

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbenden