Inloggen

Fase

Karakteriseren van het gebied

In fase 2 maak je een ‘warme opname’ van de wijk. Je geeft inhoud en duiding aan de technische en sociale karakteristieken. Daarnaast breng je de wensen van en voor het gebied in kaart, kijkend naar het vastgoed, de bewoners, de woonwensen, de infrastructuur en de toekomstige plannen voor de wijk. 
Karakteriseren van het gebied
Sociale verkenning van de wijk
Continuïteit borgen in gemeentelijke plannen
Huidige staat van de gebouwen in kaart brengen
Bestaande renovatieconcepten kennen
Inzicht in (inter)nationale ontwikkelingen die de wijk direct beïnvloeden
Inzicht in financiële uitgangssituatie van de wijk
Subsidiemogelijkheden voor het traject in kaart
Eigendom en gebruik professioneel vastgoed in kaart