Inloggen

Fase

Strategieën identificeren

In fase 3 formuleer je strategieën die passend zijn voor jouw wijkaanpak, op basis van de verkenning in fase 2. Op hoofdlijnen kijk je hierbij naar strategieën voor besluitvorming, betaalbaarheid en financieringsmogelijkheden, het renovatie-aanbod en het nieuwe energiesysteem. Daarbij stel je voor elk van deze thema’s een afwegingskader vast.

Resultaat: 
  • Keuzes over opgaven die je verbindt aan de wijkaanpak 
  • Beschrijving van de haalbare alternatieven en scenario’s met de daarbij behorende business cases en consequenties.
  • Een helder afwegingskader met belang van diverse criteria, met afspraken over het besluitvormingsproces waarmee in fase 4 keuzes gemaakt kunnen worden. 
Strategieën identificeren