Inloggen

Fase

Strategieën identificeren

In fase 3 formuleer je strategieën die passend zijn voor jouw wijkaanpak. Daarbij kijk je naar de zes sporen uit het Wijkkompas: bewoners, zakelijke vastgoedeigenaren, besluitvorming, betaalbaarheid, renovatieaanbod en energienetwerk. Je stelt een afwegingskader vast om de keuze voor specifieke strategieën te kunnen maken.
Strategieën identificeren