Inloggen

Fase

Strategieën identificeren

In fase 3 formuleer je strategieën die passend zijn voor jouw wijkaanpak. Daarbij kijk je naar de zes sporen uit het Wijkkompas: bewoners, zakelijke vastgoedeigenaren, besluitvorming, betaalbaarheid, renovatieaanbod en energienetwerk. Je stelt een afwegingskader vast om de keuze voor specifieke strategieën te kunnen maken.
Strategieën identificeren

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbenden
Business cases van nieuwe energiesystemen onderzoeken
Duidelijkheid over CO2 implicaties
Schaalgrootte en continuïteit renovatieconcepten borgen
Fasering van gebouwen bepalen
Vaststellen hoe voortgang gemonitord wordt
Kostenverdeling bepalen
Afstemmen verwachtingen woningcorporaties en woningeigenaren
Aanpak gespikkeld bezit ontwikkelen
Uitwerken financieringsconstructies voor investeringen in infrastructuur
Organisatie van de energielevering verkennen