Inloggen
3. Strategieën identificeren

Marktpartijen consulteren om strategieën te toetsen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

In een latere fase ga je samenwerken met marktpartijen. Door ze nu al te consulteren voorkom je dat ze later voor voldongen feiten staan, zonder hun kennis te hebben ingebracht.

Aanpak

Er zijn twee aspecten waarvoor je als projectteam vaak samenwerkt met marktpartijen: het realiseren van een collectieve warmteoplossing (zoals een warmtenet) en ontzorging van bewoners. Het is belangrijk om de expertise van marktpartijen die hierin hun sporen verdiend hebben nu al mee te nemen.

In het wetsontwerp voor de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) wordt voorgesteld dat warmtebedrijven voor minstens 50% in publiek bezit moeten zijn. Zo kunnen gemeenten of de provincie de belangen van haar inwoners goed beschermen. Ook houdt de ACM toezicht op reële prijzen. Deze worden niet langer gekoppeld aan de gasprijs, maar moeten zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten. 
 
Samenwerking met marktpartijen op het gebied van ontzorging is natuurlijk ook nodig; de gemeente kan niet aan elke keukentafel gaan zitten maar de bewoners hebben wel ontzorging nodig. Je kunt ervoor kiezen dit open te laten en de vrije markt zijn gang te laten gaan; je kunt ook kiezen voor nauwe samenwerking met een makrtpartij. Dit sluit andere ontzorgers natuurlijk niet uit, maar zet de gekozen partij wel op voorsprong, bijvoorbeeld dankzij de gemeentelijke communicatiekanalen. 

Daarom is het ook hier belangrijk een gelijk speelveld te realiseren en een transparant proces in te richten. Het opstellen van goede criteria om een keuze op te baseren en deze een bepaald gewicht toe te kennen, is een eerste stap. Voorbeelden zijn:

 • Digitaal of aan tafel; beide; of dit is naar keuze
 • Werkt samen met lokale uitvoeringspartijen
 • Is onafhankelijk of heeft een businessmodel in uitvoering, maar adviseert neutraal 
 • Haalt hoge deelnamecijfers
 • Werkt samen met lokaal gevestigde realisatiepartners
 • Kan samenwerken met vrijwillige energiecoaches (indien aanwezig)
 • Kwaliteit van de gebruikte rekenkern
 • Kwaliteit van de klantreis
 • Ontzorgen ook tijdens en na realisatie
 • Kosten

Ga in de gesprekken met marktpartijen na hoe zij bovenstaande aspecten benaderen. Op die manier kom je achter de verschillen en de voor- en nadelen van hun aanpak. Dit helpt je later een gerichte uitvraag te doen.

Tips

 • Vraag ook welke input zij kunnen geven op de ontwikkeling van de strategie voor de wijk. Door bedrijven mee te laten denken, benut je de daar aanwezige kennis en ervaring.
 • Door de kosten van ontzorging te beperken voor de consument, wordt de deelname sterk verhoogd. Subsidiëring van de ontzorging kan daardoor een vliegwiel in gang zetten. In het kader van de specifieke uitkering in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP) is het toegestaan ontzorging te subsidiëren.
 • Maak na de gesprekken een multicriteria-analyse van de aanbieders en inventariseer bij andere gemeenten of deze al eerder opgesteld zijn.
 • Overweeg om bewoners onderdeel te maken van de gunning (jury-systeem) en peil de interesse voor deze rol.
 • Verbind een tijdshorizon aan de samenwerking. Zo houd je elkaar scherp. Die moet ver genoeg zijn om samen te leren en te optimaliseren, maar nabij genoeg om een positieve prikkel voor de kwaliteit te vormen. Vraag aan de marktpartijen welke tijdshorizon ze zouden prefereren. Gebruik ook de uitkomsten van Overzicht van bestaande planningen (fase 2) om de samenwerking goed in te passen in bestaande plannen.
 • Zorg dat de klantreis die de ontzorger aanbiedt, goed aansluit bij de voorkeuren in de wijk. Maak gebruik van de opgedane inzichten in Fysieke en sociale opgaven in kaart brengen (fase 2).
 • Let erop dat de geïdentificeerde koppelkansen en de strategie voor flora en fauna in de uitvoering wordt meegenomen. Denk aan asbestsanering, klimaatadaptatie en mitigerende maatregelen voor flora en fauna. Zie Keuzes maken over te verbinden opgaven en Strategie voor flora en fauna in de wijk (fase 3).

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk