Inloggen

Fase

Samen starten

In fase 1 onderzoek je bij welke partijen energie zit om gezamenlijk aan verduurzaming van de wijk te werken. Je verkent vragen als: wie zijn de belanghebbenden, wie zijn er al aangehaakt, hoe werk je samen, wat is de planning, en wat is het budget? Je brengt de koplopers en andere essentiële partijen bij elkaar en komt tot een gezamenlijk doel. Partijen spreken de intentie uit om hiermee samen aan de slag te gaan.

Resultaat: 
  • Een eerste (kwantitatief) beeld van de wijk.
  • Een plan van aanpak voor de wijkaanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een startnotitie.
  • Vastgelegde afspraken met het projectteam, bijvoorbeeld in een samenwerkingsovereenkomst. 
Samen starten