Inloggen

Fase

Samen starten

In fase 1 onderzoek je bij welke partijen energie zit om gezamenlijk aan verduurzaming van de wijk te werken. Je verkent vragen als: wie zijn de belanghebbenden, wie zijn er al aangehaakt, hoe werk je samen, wat is de planning, en wat is het budget? Je brengt de koplopers bij elkaar en komt tot een gezamenlijk doel. Aan het einde van deze fase spreken partijen de intentie uit om samen aan de slag te gaan. Als resultaat van deze fase kun je samen een startnotitie voor de wijk realiseren. Hier vind je daarvoor een template, corresponderend met de verdiepingen en werkbladen in dit werkboek.
Samen starten