Inloggen

Fase

Samen starten

In fase 1 onderzoek je bij welke partijen energie zit om gezamenlijk aan de aardgasvrije wijk te werken. Je verkent vragen als: wie zijn de belanghebbenden, wie zijn er al aangehaakt, hoe werk je samen, wat is de planning en wat is het budget? Je brengt de koplopers bij elkaar en komt tot een gezamenlijk doel. Aan het einde van deze fase spreken partijen de intentie uit om samen aan de slag te gaan.
Samen starten

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbende
Geschiedenis van de wijk kennen
Rol woningcorporatie duidelijk
Experts woningrenovatie betrekken
Toekomstige betrokkenen informeren