Inloggen
1. Samen starten

Samenwerking netbeheerder opstarten

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

De netbeheerder is op de juiste manier betrokken bij de wijkaanpak, passend bij de rol die de netbeheerder wil en kan hebben. De netbeheerder levert vanuit die rol vroegtijdig input voor de wijkaanpak.

Aanpak

De rol van de netbeheerder is afhankelijk van de lokale situatie in de wijk en de ambitie (hier of elders) van de netbeheerder. Gebruik de handreiking die Netbeheer Nederland heeft opgesteld om je te verdiepen in de rol en taak van de netbeheerder. Ga met de regionale netbeheerder in gesprek over de manier waarop deze bij de wijkaanpak betrokken wil worden; en welke input ze levert in de eerste fasen van de wijkaanpak. 

Tips

  • Is het mogelijk dat bewoners overgaan op een all-electric energiesysteem? Bespreek de gevolgen, mogelijkheden en knelpunten op tijd met de netbeheerder. 
  • De rol van de netbeheerder kan groot zijn wanneer gekeken wordt naar een omvangrijk warmtenet en/of een stevig elektriciteitsnetwerk. Hun rol is vaak minder prominent bij een kleinschalig, lokaal warmtenet.
  • Nieuwe wet- en regelgeving beïnvloed de rol van de netbeheerder. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van Europese Clean Energy Pact in de nieuwe Energiewet, of de nieuwe Warmtewet. Wees erop bedacht dat in de nieuwe situatie/ marktordening verwarring kan ontstaan over de rol van netbeheerder. 
  • De netbeheerder heeft er belang bij dat er niet twee parallelle energiesystemen in stand gehouden moet worden; bijvoorbeeld door gasleidingen te moeten onderhouden of vervangen voor een relatief klein groepje bewoners. Dit brengt namelijk hoge maatschappelijke kosten met zich mee.