Inloggen

Fase

Keuzes maken

In fase 4 maak je als projectteam keuzes op basis van het vastgestelde afwegingskader. Bij elke keuze is de input vanuit het participatieproces verwerkt en wordt daarmee gedragen door de wijk. De keuzes en daarachterliggende strategieën leg je vast in een concept-uitvoeringsplan dat in de volgende fase naar de gemeenteraad gaat. 

Resultaat:
  • Concept wijkuitvoeringsplan dat het projectteam voor kan leggen aan de gemeenteraad.
  • Marktuitvraag voor renovatie van gebouwen en het energiesysteem 
Keuzes maken