Inloggen

Fase

Keuzes maken

In fase 4 maak je als projectteam de keuzes voor elk spoor, op basis van het vastgestelde afwegingskader. Daarmee vergroot je het draagvlak. Alle keuzes gaan vanaf nu richting de uitvoering. De keuzes en strategieën leg je vast in een concept-uitvoeringsplan. 
Keuzes maken

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbenden
Duidelijkheid over verhouding individuele voorkeuren t.o.v. collectieve planvorming
Financiële arrangementen kiezen
Keuze voor renovatie van gebouwen vastleggen en consequenties in kaart brengen
Marktuitvraag opstellen voor keuze nieuw energiesysteem