Inloggen
1. Samen starten

Samenwerking VvE's opstarten

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een beeld van de Verenigingen van Eigenaren (VvE's) in een wijk. Je weet hoe deze qua organisatiestructuur en besluitvorming in elkaar zitten.

Aanpak

Je wilt als projectteam inzicht hebben in de VvE’s van de wijk om te zorgen dat VvE's goed aansluiten bij het proces van de wijkaanpak. VvE's (en diens bewoners) hebben namelijk relatief veel tijd nodig voor gedachtevorming, meningsvorming en besluitvorming. Vanwege de verenigingsstructuur vergt vooral de besluitvorming binnen VvE's veel tijd. Grote beslissingen kunnen vaak slechts eens per jaar worden genomen tijdens de ALV. Dan is soms ook een speciale meerderheid vereist. Over het algemeen gelden de volgende meerderheidsvereisten voor besluitvorming bij VvE's:
  • Verduurzamingsmaatregelen die duurzaamheid sterk raken: gewone meerderheid.
  • Groot onderhoud met kosten buiten normale kosten, en investering in installaties: gekwalificeerde meerderheid (bijv. 2/3).

Als projectteam onderneem je de volgende stappen binnen dit knooppunt:
  • Inventariseer welke VvE's er in een wijk zijn. Gebruik hiervoor de informatie uit het Kadaster en van de KvK. 
  • Leg vroegtijdig contact met de VvE’s, bijvoorbeeld via het bestuur, de beheerdersorganisatie of een eventuele duurzaamheidscommissie. Informeer hoe de VvE’s qua structuur en besluitvormingsproces in elkaar zitten en welke gevoeligheden er spelen. 

Idealiter worden na contact met het VvE-bestuur individuele eigenaren ook direct actief geïnformeerd, en wordt er niet alleen gecommuniceerd via het bestuur als doorgeefluik. Eigenaren moeten zich ertoe in staat voelen een geïnformeerde beslissing te nemen. Stem de inhoud en het proces van deze communicatie wel af met het VvE-bestuur.

Tips

  • Bekijk het kennisdossier ‘Verantwoorde financiering voor VvE's’. Dit kennisdossier(ontwikkeld door Stroomversnelling)  geeft inzicht en houvast in het proces van het verduurzamen van een VvE en focust specifiek op het financieringstraject. Dit dossier is gemaakt voor VvE-bestuurders en -leden die aan de slag willen met het verduurzamen van hun VvE. Projectteams kunnen VvE’s wijzen op het bestaan van dit kennisdossier. 
  • Voor VvE-besturen en -beheerders zijn verduurzaming en de energietransitie ook nieuwe opgaven, waarover niet altijd expertise aanwezig is. Ga met besturen in op vragen als: Welke stappen in verduurzaming zijn er al gezet? Welke ervaringen zijn er al met verduurzaming in de wijk, positief en negatief? Welke ambities en plannen zijn er? Is er externe ondersteuning/procesbegeleiding gewenst? Waar willen VvE's samen optrekken om schaal mogelijk te maken? Welke ondersteuning hebben jullie nodig, en waar is die te krijgen?
  • Een aantal relevante tools zijn reeds beschikbaar. Het 'Stappenplan 'Zet je VvE op Groen' is hierin relevant voor VvE's zelf, en organisaties zoals de gemeente die VvE's willen ondersteunen in verduurzaming. Energielinq verzamelde 20 tips & tools voor voor de begeleiding van VvE's naar Nul op de Meter.
  • Iedere VvE heeft bestaande onderhouds- en financieringsplannen. Breng in kaart welke grote items bij de VvE cruciaal zijn voor het slagen van de wijkaanpak, en houd rekening met de planning van VvE's en hoe deze planning aansluit bij de bredere tijdlijn van de wijkaanpak. Zijn er grote onderhoudswerkzaamheden of renovaties gepland? Waar sluit het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) wel en niet aan op de tijdlijn van de wijkaanpak? Onderzoek enerzijds of er opgaven zijn die gekoppeld kunnen worden. Houd anderzijds rekening met beperkende factoren, zoals het ontbreken van ruimte voor financiering.
  • Bevinden er zich veel VvE's in de wijk? Om effectief samen te kunnen werken is een vertegenwoordigend bestuur(der) of beheerder namens alle VVE's een mogelijke oplossing.