Inloggen
1. Samen starten

Beeld vormen van de wijk

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Het projectteam heeft een kloppend en volledig beeld van de wijk en haar geschiedenis.

Aanpak

Verdiep je als projectteam in de wijk, zonder in deze fase specifiek te zoeken naar alle kansen en mogelijkheden voor de wijkaanpak. Leer de wijk kennen zoals die nu is en leer wat er in deze wijk al heeft plaatsgevonden. Betrek organisaties die bekend zijn met de wijk (bewonersinitiatieven en andere organisaties met informatienetwerken in de wijk) en collega's van andere domeinen die vaak in de wijk komen. Een onderdeel van dit beeld is ook een kwantitatief overzicht met algemene data zoals het aantal inwoners en hun leeftijd, maar denk ook sociaal economische data over bijvoorbeeld het inkomen en data over het energieverbruik. Voor dit onderdeel van het beeld kan je gebruik maken van het Buurtpaspoort van Transform (zie verdere toelichting bij tips) of het Wijkpaspoort van het Kadaster.

Tips

  • Gebruik het Buurtpaspoort van Transform Zuid-Holland om data te verzamelen over de buurt. De tool gebruikt hiervoor openbare data over verschillende transitieopgaven (via CBS.nl), aangevuld met data vanuit gemeenten. Voor Zuid-Holland kun je direct een download maken. Voor andere gemeenten laat deze tool zien welke data relevant is om te verzamelen. In fase 2 toets je dat beeld met de wijk.
  • Bezoek de wijk, met het projectteam of individueel. Fiets er doorheen, maak samen een wandeling. Ervaar de wijk zoals bewoners dat doen. Bespreek met lokale bewonersinitiatieven of je met het projectteam een aantal locaties kunt bezoeken en sleutelfiguren in de wijk kunt spreken. 
  • Maak een praatje met wijkbewoners. Niet met het doel hen te overtuigen, te enthousiasmeren of überhaupt te vertellen over de wijkaanpak; maar om hen te leren kennen en je te verdiepen in de dagelijkse gang van zaken. 
  • Doe deskresearch. Welke verhalen worden er verteld in, door en over de wijk? Abonneer je op nieuwsbrieven uit de wijk, neem een kijkje in de Facebookgroep van de wijk. 
  • Iedere buurt is uniek. Daarmee zijn de uitdagingen die er spelen dan ook vaak buurtspecifiek. Ze hangen bijvoorbeeld samen met fysieke aspecten van de openbare ruimte of gebouwde omgeving (bijv. veel verharding of weinig groen) of sociaal-economische kenmerken van de bewoners (bijv. veel eenzaamheid, veel jonge gezinnen).
  • Verdiep je in de geschiedenis van de wijk en wat  voorafging aan dit project. Hoe heeft de geschiedenis gevormd hoe de wijk er fysiek uitziet? En hoe beïnvloedt het de identiteit van de wijk en haar bewoners?
  • Zoek uit welke beleving bewoners hebben van de ‘gemeente’? Is er oud zeer, of een bepaalde verwachting van de gemeente? Welke positieve ervaringen hebben ze gehad?
  • Als de optie er is, plan vergaderingen met het projectteam dan op een locatie in de wijk zelf, bijvoorbeeld in het buurthuis. Dit komt de toegankelijkheid ten goede en draagt bij aan een waarheidsgetrouw beeld.


Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk