Inloggen
1. Samen starten

Regierol van de gemeente bepalen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

De gemeente heeft haar regierol bepaald en maakt hiermee expliciet wat bewoners, het projectteam en andere betrokkenen en belanghebbenden van haar kunnen verwachten.

Aanpak

  • Verken de verschillende regierollen die je als gemeente kunt innemen. Bekijk hiervoor verschillende informatiebronnen en wissel uit met andere gemeenten en wijken. Op die manier krijg je als gemeente en projectteam zicht op de verschillende mogelijkheden. 
  • De regierol van de gemeente is idealiter gebaseerd op de TVW en de verwachtingen en rollen binnen het projectteam voor de wijkaanpak. Dit betekent dat de regierol van de gemeente aansluit bij (mate van) betrokkenheid van de projectteamleden. Maak hiervoor gebruik van informatie die je opgehaald hebt in eerdere knooppunten. De regierol van de gemeente hangt samen met de wijk en kan dus verschillend zijn binnen dezelfde gemeente.

Tips

  • De regierol die door de gemeente is bepaald in de TVW is niet per definitie de regierol die voor de specifieke wijk waar je aan de slag gaat. Wees niet bang om de regierol te herijken (gemeentebreed of voor een specifieke wijk). Ook gedurende het proces van de wijkaanpak kan de regierol van de gemeente veranderen. Dit geldt natuurlijk ook voor projectteamleden uit andere organisaties. 
  • Bekijk de 2-pager 'sturen in transitie' van het PAW met daarin twaalf aandachtspunten voor de gemeentelijke regierol.
  • Maak gebruik van het afwegingskader voor de keuze van een regierol van het PAW.
  • Bekijk deze video met uitleg over de inhoud van verschillende regierollen volgens het PAW (in opdracht van de Provincie Noord-Brabant).
  • Leer meer over de verschillende complementaire vormen van overheidssturing door de vragen te beantwoorden in deze oefening uit het Werk- en Doeboek van Transform. 
  • In de publicatie “Innovatie in besluitvorming richting aardgasvrije wijken” (door TNO, Platform 31 en de G4 gemeenten) wordt gesproken van drie innovatieve regiemodellen voor gemeenten. 
  • Stel je als gemeenten en projectteam de vraag “Wat gebeurt er in deze wijkaanpak als de gemeente niets doet?”. Dat geeft inzicht in de thema’s waarop de gemeente de regierol kan nemen.