Inloggen
3. Strategieën identificeren

Organisatie van de energielevering verkennen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je weet hoe je de levering van energie in de wijk kunt organiseren.

Aanpak

Voor elektriciteit is er een duidelijk kader van regelgeving, maar voor thermische energie zijn er verschillende opties. In de nieuwe wet collectieve warmtevoorziening wordt bepaald dat minimaal 50% van de infrastructuur van een warmtenet in publieke handen moet zijn. Daarmee staat nog lang niet alles vast.

Er staan nog een aantal vraagstukken open:
  • De andere helft ook? 
  • Hoe wordt er samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven? 
  • Hoe wordt het belang van de bewoner geborgd? 
  • Welke rol is er voor lokale energiecoöperaties? 
  • Hoe voorkom je dat de ene coöperatie wel aan tafel zit, maar een andere buitenspel staat?

Door de opties op tijd te bespreken en vanuit de diverse belangen te wegen op hun uitwerking, voorkom je dat belanghebbenden zich later gepasseerd voelen. Er is nog geen uitgekristalliseerde standaard-aanpak, waardoor het extra belangrijk is de besluitvorming hierover op een zorgvuldige manier te doen. Je kan ook inspelen op bottom-upinitiatieven en energiecoöperaties.

Houd er rekening dat het tijd kost voor de netbeheerder om het net te verzwaren, zeker in oudere wijken. Pas na een definitieve beslissing voor all-electric kan de netbeheerder hierin investeren. Of verzwaring nodig is is meestal aangegeven in de transitievisie warmte.

Tips

  • Profiteer van analogieën; de gemeente maakt bijvoorbeeld tweejaarlijks prestatie-afspraken met woningcorporaties, waarbij ook huurdersverenigingen een rol spelen. Een andere analogie is het riool: in publieke handen, maar alle beheerstaken worden uitbesteed aan de markt. Zo kan je leren van bestaande modellen, en hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
  • Ga uit van de sterke punten van de belanghebbenden. Bewoners weten als geen ander wat ze willen en wat er speelt in de wijk. Bedrijven hebben expertise over technische aspecten en kostenreductie. De gemeente kan gebruik maken van aantrekkelijke financiering en is goed in afwegingen maken en het handelen in algemeen belang.
  • Zorg dat je in gesprek bent met marktpartijen om voldoende kennis en inzicht te vergaren, zonder een gelijk speelveld in gevaar te brengen. Transparantie en open uitnodigingen voor gesprekken zijn hiervoor de geëigende middelen.
  • Op zoek naar manieren om duurzame warmte in lokaal eigendom te houden? In de collectie Het Warmteschap van Energie Samen lees je hoe je een lokaal warmtebedrijf in bewonerseigendom opzet. Er worden vier organisatievormen besproken om een 'warmteschap' te ontwikkelen met een samenwerking tussen markt, overheid en bewoner.