Inloggen
3. Strategieën identificeren

Organisatie van de energielevering verkennen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je weet hoe je de levering van energie in de wijk kunt organiseren.

Aanpak

Voor elektriciteit is er een duidelijk kader van regelgeving, maar voor thermische energie zijn er verschillende opties. In het wetsontwerp voor de Wet collectieve warmtevoorziening wordt voorgesteld dat warmtebedrijven voor minstens 50% in publiek bezit moeten zijn. Zo kunnen gemeenten of de provincie de belangen van haar inwoners goed beschermen. Ook houdt de ACM toezicht op reële prijzen. Deze worden niet langer gekoppeld aan de gasprijs, maar moeten zijn gebaseerd op de daadwerkelijk gemaakte kosten. Voor warmtenetten tot 1500 aansluitingen geldt een lichter regime dan voor grotere warmtenetten.

Er zijn nog keuzes die gemaakt moeten worden:
  • Is de andere helft van een collectieve warmtevoorziening ook in publiek bezit? 
  • Hoe wordt er samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven? 
  • Welke rol is er voor lokale energiecoöperaties? 
  • Hoe voorkom je dat de ene coöperatie wel aan tafel zit, maar een andere buitenspel staat?

Door de opties op tijd te bespreken en vanuit de diverse belangen te wegen op hun uitwerking, voorkom je dat belanghebbenden zich later gepasseerd voelen. Er is (nog) geen uitgekristalliseerde standaard aanpak, waardoor het extra belangrijk is de besluitvorming hierover op een zorgvuldige manier te doen. 

De bevoegdheid om het warmtenet te gunnen aan een partij ligt in het voorstel voor de wet bij het college van B&W. Het college kan natuurlijk met de gemeenteraad afspraken maken over het betrekken van de raad.

Tips

  • Profiteer van analogieën; de gemeente maakt bijvoorbeeld tweejaarlijks prestatie-afspraken met woningcorporaties, waarbij ook huurdersverenigingen een rol spelen. Een andere analogie is het riool: in publieke handen, maar alle beheerstaken worden uitbesteed aan de markt. Zo kan je leren van bestaande modellen, en hoef je niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
  • Ga uit van de sterke punten van de belanghebbenden. Bewoners weten als geen ander wat ze willen en wat er speelt in de wijk. Bedrijven hebben expertise over technische aspecten en kostenreductie. De gemeente kan gebruik maken van aantrekkelijke financiering en is goed in afwegingen maken en het handelen in algemeen belang.
  • Zorg dat je in gesprek bent met marktpartijen om voldoende kennis en inzicht te vergaren, zonder een gelijk speelveld in gevaar te brengen. Transparantie en open uitnodigingen voor gesprekken zijn hiervoor de geëigende middelen.
  • Op zoek naar manieren om duurzame warmte in lokaal eigendom te houden? In de collectie Het Warmteschap van Energie Samen lees je hoe je een lokaal warmtebedrijf in bewonerseigendom opzet. Er worden vier organisatievormen besproken om een 'warmteschap' te ontwikkelen met een samenwerking tussen markt, overheid en bewoner.