Inloggen

Nieuw kennisdossier: Zo pas je de principes voor een rechtvaardige energietransitie toe in gebiedsgerichte aanpakken

Rechtvaardigheid blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Nederlandse energietransitie voor de voorzienbare toekomst, verankerd onder andere in het definitieve Nationaal Plan Energiesysteem. Maar hoe kan je rechtvaardigheid in de energietransitie in de praktijk realiseren? In het nieuwe kennisdossier zoomen we in op deze vraag. Op basis van de leidende principes voor een rechtvaardige energietransitie maken we een vertaalslag naar de praktijk van de wijkaanpak voor de energietransitie. Lees het kennisdossier hier

Nieuw kennisdossier: Karakteristieken voor gebiedsgerichte verduurzaming

Welke karakteristieken van een wijk zijn van belang om gebiedsgerichte aanpakken voor de energietransitie beter te kunnen vergelijken en daarmee de aanpak te versnellen? 
Nieuw kennisdossier: Omgevingswet en de warmtetransitie

De Omgevingswet komt er nu écht aan: op 1 januari 2024 treedt de wet in werking. De Omgevingswet bundelt 26 verschillende wetten en regels die gaan over de fysieke leefomgeving – ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water – in één wet. Het doel: eenvoudigere regelgeving, snellere besluitvorming en meer ruimte voor maatwerk en innovatie. Maar het is ook veel. Welke 6 dingen moet je echt weten over de Omgevingswet, als je aan de warmtetransitie werkt?

Verdiepingsworkshop: Rechtvaardige energietransitie in de praktijk

De energietransitie is aan het versnellen, maar kan iedereen in Nederland daarin mee? En zorgen we dat de energietransitie niet bijdraagt aan het vergroten van sociale ongelijkheid in onze samenleving?

Overdracht Wijkkompas: Een mijlpaal om te vieren!

Na 4 jaar doorontwikkeling binnen Stroomversnelling en samen met vele partners en leden, zijn we blij om aan te kondigen dat het Wijkkompas in 2024 wordt overgedragen aan Platform31.

Apeldoorn verwelkomt Nationaal Warmtecongres 2023

Het Nationaal Warmtecongres vindt dit jaar plaats in Apeldoorn. Dat is niet zomaar: in Apeldoorn weten ze van aanpakken als het gaat om de energietransitie. We spreken Ellen Luten (programmamanager Energietransitie gemeente Apeldoorn) over het congres, over een tool die ze ontworpen heeft voor het stroomlijnen van participatie, en over de voortgang van de wijkaanpak in Apeldoorn.

Nieuw kennisdossier: Sociale activatie

Het kennisdossier sociale activatie helpt je om informatie of gedrag te verspreiden in een wijk, door gebruik te maken van bestaande sociale netwerken.

Gelderse Gemeenten maken kennis met Wijkkompas tijdens workshop ‘van TVW naar uitvoering’.

Op uitnodiging van Wijk van de Toekomst gaf team Wijkkompas de workshop ‘van TVW naar uitvoering.’ 

'Aan tafel met de wijkaanpak' tijdens Energy-Up

De sessie ‘aan tafel met de wijkaanpak’ tijdens Energy-Up, het congres van Stroomversnelling, was een groot succes! Meer dan 50 aanwezigen schoven aan om praktijkervaringen uit te wisselen. 

Nieuw kennisdossier: Verantwoorde financiering voor VvE’s

Dit kennisdossier geeft inzicht en houvast in het proces van het verduurzamen van een VvE en focust specifiek op het financieringstraject. Het dossier is gemaakt voor projectleiders van gemeenten en VvE bestuurders en leden die aan de slag willen met het verduurzamen van hun VvE. 

Wijkkompas-deelnemer Leusden ontvangt PAW-subsidie

De community van het Wijkkompas feliciteert de gemeente Leusden met de toegekende PAW subsidie voor de wijk Rozendaal!

Introductie Wijkkompas voor warmte-initiatieven Energie-Samen Zuid-Holland

Op uitnodiging van Energie  Samen Provincie Zuid-Holland organiseerden Yael Aartsma en Dieke Schutjens een sessie voor lokale warmte-initiatieven. 

Verdiepingsworkshop 'Bottom-up eigenaarschap in de wijkaanpak'

Hoe ontwikkelen projectteams eigenaarschap bij bewoners, en welke rol kunnen bewonersinitiatieven spelen in de wijkgerichte aanpak? Een cruciale vraag in deze fase van de transitie, zonder simpel eenduidig antwoord. Daarom organiseerden we op 27 januari een verdiepingsworkshop.

Leerlijn 'Van beleidsvorming naar beleidsuitvoering’ voor gemeenten Zuid-Holland

Meer dan 40 ambtenaren uit gemeenten in de provincie Zuid-Holland namen deel aan de leerlijn. Onder leiding van Yael Aartsma en Marlien Sneller gingen de deelnemers in vier workshops aan de slag met de eerste stappen van de wijkuitvoering. Een tiental intensieve deelnemers schreef ook een startnotitie, een stevig fundament om mee aan de slag te gaan!

Vier trends in de eerste generatie transitievisies warmte

Op 31 december 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten hun eerste Transitievisie Warmte (TVW) afgerond hebben. Gemeentelijke Energietransitie-teams werken al een tijd keihard aan deze plannen, die de basis vormen voor uitvoering van de wijkgerichte aanpak.

Onze startnotitie helpt met de start van de wijkaanpak!

De dag die je wist dat zou komen. Over iets meer dan een maand is het zover: dan moet iedere gemeente haar Transitievisie Warmte af hebben. Een hele kluif; aan de TVW's is door heel Nederland keihard gewerkt. Nu moet de energietransitie op stoom blijven, en kan er gestart worden met de wijkgerichte aanpakken. Maar hoe start je je wijkaanpak, met ál die dingen die er moeten gebeuren?

Wijkkompas Community-dag: Deep dive in de stapsgewijze aanpak

Op donderdag 30 september vond de tweede Wijkkompas Community-dag plaats, in samenwerking met Enpuls. Geweldig om weer live aan de slag te gaan met onze alweer flink gegroeide Wijkkompas community. De energie van het prachtig gerenoveerde voormalige hoogspanningsstation sloeg al vrij snel over op de gesprekken, en resulteerde in een enthousiaste uitwisseling van lessen en ervaringen.

Gratis inspiratiesessie Regeneratief Bouwen

Houd je je bezig met het verduurzamen van wijken en zoek je een handig kapstok om de meest duurzame woningen te laten bouwen? Kom dan naar de gratis inspiratiessessie over Regeneratief Bouwen. Bij Regeneratief bouwen ga je verder dan CO2-neutraal bouwen, je voegt namelijk ook waarde toe aan de omgeving. Denk aan het verbeteren van welzijn van de inwoners en biodiversiteit van de omgeving.

Kijk onze webtalk hier terug

Op 30 maart en 19 april 2021 vertelden we programmamanagers en projectleiders van gemeenten hoe het Wijkkompas hen kan helpen in hun wijkaanpak. 

Wijkkompas publiceert eerste kennisdossier over technische innovatie in de wijkaanpak

Werk jij aan een wijkaanpak? En ben je benieuwd wat technische innovaties daarin kunnen betekenen? 

Eerste Wijkkompas Verdiepingsworkshop: bewonersinitiatieven

Op dinsdag 16 maart vond de eerste Wijkkompas Verdiepingsworkshop plaats! In wijktransities zijn gemeenten met hun projectteams constant bezig met pionieren op allerlei onderwerpen. Naast het Wijkkompas als procesinstrument, ondersteunen we onze deelnemers ook met verdiepende kennis en handvatten op specifieke onderwerpen. Hiervoor kunnen Wijkkompas deelnemers twee keer per jaar deelnemen aan een Verdiepingsworkshop. Op de 16e doken twee trainers en vier gemeenten het diepe in rondom het onderwerp Burgerinitiatieven. 

Algemene webinars op 30 maart en 19 april 2021

Werk je als programmamanager of projectleider bij een gemeente aan de verduurzaming van wijken? Heb je behoefte aan ondersteuning om het proces van de wijkaanpak effectief in te richten? Dan laten we je graag kennis maken met het Wijkkompas!

Eerste Communitydag Wijkkompas: digitaal verdiepen in technische innovaties

Op donderdag 21 januari vond de eerste editie van de Wijkkompas Communitydag plaats. Samen met Uptempo! mochten we zo’n 30 partijen verwelkomen, en gingen we samen de diepte in over technische innovaties in de wijkaanpak. Ondanks het verplichte digitale toneel was het een dag vol interactie en kennisuitwisseling, met prachtige en (visueel) prikkelende resultaten!