Inloggen
Terug

Wijkkompas Community-dag: Deep dive in de stapsgewijze aanpak

18 oktober 2021

Op donderdag 30 september vond de tweede Wijkkompas Community-dag plaats, in samenwerking met Enpuls. Geweldig om weer live aan de slag te gaan met onze alweer flink gegroeide Wijkkompas community. De energie van het prachtig gerenoveerde voormalige hoogspanningsstation sloeg al vrij snel over op de gesprekken, en resulteerde in een enthousiaste uitwisseling van lessen en ervaringen.
Wijkkompas Community-dag: Deep dive in de stapsgewijze aanpak
In een inhoudelijke introductie vonden de deelnemers elkaar al snel in zowel het belang als de uitdagingen van het stapsgewijs uitvoeren van de wijkaanpak. In de praktijk kunnen voornamelijk 4 archetypen wijkaanpak worden onderscheiden: 

Uit analyse van de ervaringen bleek onder andere dat de Slimme wijkaanpak van Enpuls geschikt is voor de 3e en 4e archetypen. Het Wijkkompas biedt de meeste meerwaarde bij wijken in archetypen 1, 2, en 3. De hoofdconclusie van deze introductie was echter dat alle 4 de archetypen stapsgewijs kunnen en móeten worden aangepakt om voortgang te kunnen blijven maken in de wijkaanpak.  

De belangen van de burger
Na de inhoudelijke introductie zijn we overgegaan op een paneldiscussie met Youri Haasbroek van de gemeente Leiden, Merel Toussaint van de gemeente Leusden (beide gemeenten gebruiken Wijkkompas), en Derk Hueting van energie-initiatief Prinsenbeek. Gedurende deze sessie werd de nadruk gelegd op de belangen van de bewoner bij de stapsgewijze wijkaanpak met als worst practice: 

“De bewoner weet pas dat er een warmtenet komt wanneer de straat al open ligt.”

Daarnaast brachten meerdere partijen naar voren dat de overheid soms neigt na te denken voor de burger, in plaats van mét de burger waardoor de focus vaak ligt bij het technische perspectief. Sociale, economische, en emotionele waarden krijgen minder primaire aandacht maar zijn zijn minstens net zo bepalend in het succesvol realiseren van de wijkaanpak.

De verdieping van deze inzichten werd in de middag opgezocht in deelsessies waarin praktijkcases met verschillende stakeholders en perspectieven verder werden uitgediept.

Buurkracht deelde haar inzichten als aanjager van buurtinitiatieven. Volgens de psychologie zijn de burgers onder te verdelen in 3 groepen:
  1. Zij die willen
  2. Het middenveld
  3. Zij die niet willen
Met deze groepen in gedachten kan een plan van aanpak geformuleerd worden. De grootste groep is in de meeste gevallen het middenveld, en hier ligt dan ook de uitdaging van de wijkaanpak. 

De gemeente Apeldoorn heeft ervaring uit verschillende 2 casussen gedeeld over de wijken de Maten en De Parken. 

De Parken is een monumentale villawijk. Hier bevinden bewonersinitiatieven zich op 2 sporen:
  • Het doe-spoor die zich focust op de tussenfase en de stappen die nu al gezet kunnen worden.
  • En het denk-spoor dat zich focust op de stip op de horizon, ofwel het einddoel. 
De praktijk leert dat deze sporen conflict ervaren doordat ze met dezelfde tijdslijn werken door de PAW-subsidie. Samen met de gemeente Apeldoorn zijn er verschillende oplossingen voor dit conflict geformuleerd.

De Maten is een grote bloemkoolwijk waar de gemeente het Wijkkompas wil toepassen om van vooraf aan te beginnen. Op hun verzoek om input om hier het maximale uit te halen werden onder andere ingebracht:
  • Niet vanuit de opgave maar vanuit de bewoners behoefte te denken. 
  • De wijk, belangen, en werkwijze op te splitsen in meerdere delen.

Het is mooi om te zien dat de energie en het enthousiasme verder reikt dan de eigen gemeenten en dat we elkaar willen helpen, adviseren en af en toe een kritische vraag durven stellen. 

Wij zien deze community-dag dan ook als erg geslaagd, omdat we er als community niet alleen voor staan maar dat we elkaar kunnen ondersteunen. We staan allemaal voor dezelfde opgaven, dus laten we deze zo eenvoudig mogelijk maken door van elkaar te blijven leren. 

Dank allen voor jullie inzet, energie en enthousiasme en tot de volgende keer. Mocht je meer willen weten over het Wijkkompas of graag bij de volgende community-dag aanwezig zijn, neem dan contact op met Vincent Oberdorf via vincent@wijkkompas.nl.