Inloggen
Terug

Vier trends in de eerste generatie transitievisies warmte

14 december 2021

Op 31 december 2021 moeten alle Nederlandse gemeenten hun eerste Transitievisie Warmte (TVW) afgerond hebben. Gemeentelijke Energietransitie-teams werken al een tijd keihard aan deze plannen, die de basis vormen voor uitvoering van de wijkgerichte aanpak.
Vier trends in de eerste generatie transitievisies warmte
Sommige gemeenten zetten momenteel nog de puntjes op de i, maar er zijn inmiddels al heel wat TVW’s beschikbaar. We analyseerden de reeds beschikbare TVW’s en zagen 4 trends:

  • Mate van concreetheid loopt uiteen
  • De wijk is niet meer heilig
  • Veel aandacht voor bewoners
  • Weloverwogen of risicomijdend

Met het opstellen van de eerste TVW’s zijn we feitelijk nog maar net begonnen. Het Wijkkompas geeft met haar procesinstrument richting en houvast voor de volgende stap: het daadwerkelijk realiseren van de wijkaanpak. Om de benodigde versnelling te realiseren, reiken we instrumentarium, trainingen en praktijkverhalen aan, inclusief de verbinding met de bijbehorende gemeenten of marktpartijen. Zo helpen we gemeenten en bredere projectteams bij het omzetten van (onbewust) risicomijdend gedrag in het nemen van weloverwogen besluiten en stappen. Doen jullie met ons mee?

De volledige analyse is te vinden op de website van Stroomversnelling.