Inloggen
Terug

Nieuw kennisdossier: Verantwoorde financiering voor VvE’s

30 maart 2022

Dit kennisdossier geeft inzicht en houvast in het proces van het verduurzamen van een VvE en focust specifiek op het financieringstraject. Het dossier is gemaakt voor projectleiders van gemeenten en VvE bestuurders en leden die aan de slag willen met het verduurzamen van hun VvE. 
Nieuw kennisdossier: Verantwoorde financiering voor VvE’s
Dit kennisdossier is gebaseerd op de Gids grondbeginselen verantwoorde financiering voor VvE’s en de Shortlist van instrumenten voor verantwoorde financiering van VvE’s. Beide publicaties zijn opgesteld door Stroomversnelling.

Het financieringsproces wordt toegelicht aan de hand van vijf fasen voor het verduurzamen van VvE’s: Verkennen, Plannen maken, Contracteren, Uitvoeren en Gebruik.  Deze vijf fasen lopen parallel aan het algemene proces van de wijkgerichte aanpak (de zes fasen uit de methode van het Wijkkompas). Voor iedere fase is een doel en aanpak omschrijven, gevolgd door een lijst tips en tools.