Inloggen
Terug

Eerste Communitydag Wijkkompas: digitaal verdiepen in technische innovaties

1 februari 2021

Op donderdag 21 januari vond de eerste editie van de Wijkkompas Communitydag plaats. Samen met Uptempo! mochten we zo’n 30 partijen verwelkomen, en gingen we samen de diepte in over technische innovaties in de wijkaanpak. Ondanks het verplichte digitale toneel was het een dag vol interactie en kennisuitwisseling, met prachtige en (visueel) prikkelende resultaten!
Eerste Communitydag Wijkkompas: digitaal verdiepen in technische innovaties
Communitydag: gezamenlijk leren en ontwikkelen
In steeds meer wijken gaan stakeholders onder leiding van de gemeente aan de slag, varend op het Wijkkompas. Om de energietransitie te versnellen wil het Wijkkompas die groeiende hoeveelheid kennis, goede voorbeelden en geleerde lessen bij elkaar brengen. Een van de manieren waarop het Wijkkompas deze uitwisseling wil faciliteren is door een Communitydag te organiseren. Deze keer deden we dit samen met Uptempo! Gemeenten gemeenten én andere partners in de wijkaanpak verdiepten zich tijdens deze Communitydag samen in een inhoudelijk thema. Dit keer was dat thema: technische innovaties in de wijkaanpak.
 
Van volledig landschap tot weerbarstige casus
Technische vernieuwing kan de verduurzaming van je wijk verder brengen, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Tijdens de Communitydag Wijkkompas bespraken we allereerst het landschap: wat zijn de trends in de ontwikkeling m.b.t. technische innovaties? En welke technische innovaties zijn er beschikbaar? Vervolgens maken we het onderwerp concreet: hoe kun je innovaties een plek geven in jouw wijkaanpak? Hiervoor passeerden aansprekende voorbeelden van koplopers de revue, en was er in kleine groepen de kans te verdiepen op basis van casuïstiek. Niet alleen successen, maar ook mislukkingen, drempels en uitdagingen werden gedeeld.

Stimuleren en verankeren van lerend vermogen
Wijkkompas en Uptempo! willen versnelling en opschaling in de energietransitie realiseren. Technische innovaties kunnen hierin een belangrijke rol spelen, maar het lerend vermogen van alle betrokken actoren is hierbij cruciaal. De doelstelling van de Wijkkompas Communitydag is dan ook om ons collectief leervermogen in te zetten en te stimuleren. Wat ons betreft is die missie geslaagd! Om deze opgedane kennis ook te verankeren zetten TKI Urban Energy en het Wijkkompas een kennisdossier technische innovatie op, waarin o.a. een hand-out over het integreren van innovatie in je wijkaanpak beschikbaar komt. Deze komen binnenkort online. Daarnaast worden de inzichten uit de Communitydag geïntegreerd in de knooppunten van het Wijkkompas, om het een nog beter instrument te maken.

Visueel prikkelende uitkomst
Tot slot: we vroegen onze vrienden van Public Cinema om ons te helpen de opgedane kennis om te zetten in een tastbaar resultaat. Tekenaar Iris Oversier maakte tijdens de Communitydag live een tekening van de gedeelde kennis over het landschap van technische innovaties in de wijkaanpak. Met wat ons betreft een prachtig resultaat! De tekening vind je hierboven. Voel je vrij om deze ook te delen met je collega’s!

Meer weten over het Wijkkompas en onze Community? Neem contact op met Marlien Sneller via marlien@wijkkompas.nl.