Inloggen
Terug

Combineren van opgaven essentieel om weerstand te voorkomen

(Proeftuin)gemeenten grijpen vaak het aardgasvrij maken van de wijk aan om de fysieke leefomgeving te verbeteren, evenals andersom. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp is het aardgasvrij maken van de wijk Klapwijk onderdeel van een grotere opgave in de wijk. De bodem is flink gedaald, de riolering functioneert niet goed en regenwater blijft lang op straat staan. Mede daardoor is er de behoefte om de wijk klimaatbestendig en duurzaam te maken. Proeftuingemeenten zeggen dat het verbinden van opgaven niet alleen meerwaarde biedt, maar zelfs noodzakelijk is. Zo heeft Gemeente Rotterdam de ervaring dat wanneer je als gemeente echt oog hebt voor de problemen die mensen ervaren, veel weerstand verdwijnt. Zo komt er ruimte om te werken aan de energietransitie. In de Gemeente Bosch wordt deze ruimte gecreëerd door bij sociale minima in de wijk sociale werkers in te zetten. ‘Deze doelgroep heeft andere problemen aan hun hoofd, daarom begint het gesprek bij waar hun grootste problemen zitten. Hierin werken we samen met opbouwmedewerkers van een welzijnsorganisatie’. 
Lees meer
Combineren van opgaven essentieel om weerstand te voorkomen