Inloggen

Wat is het? 

Het Wijkkompas biedt houvast bij de wijkaanpak. De methodiek is ontwikkeld door een groep organisaties die vanuit verschillende invalshoeken met verduurzaming in de wijk bezig zijn. Het resultaat is een gemeenschappelijke taal en een integrale kijk op de fases die bij een wijkaanpak worden doorlopen. Het Wijkkompas helpt programmamanagers en projectleiders om stapsgewijs en doelgericht te navigeren naar een aardgasvrije wijk. 

Een methodiek
Het Wijkkompas is een methodiek voor wijkgerichte verduurzaming. De methodiek is in 2018 ontwikkeld op basis van de modellen van Energie Samen en Smart Energy Cities en de ervaringen van Stroomversnelling. Het Wijkkompas wordt samen met experts, belanghebbenden en gebruikers continu doorontwikkeld, voortbouwend op ervaringen die in steeds meer wijken worden opgedaan. 

Online platform

Een online platform
Het Wijkkompas is een open digitale omgeving die inzicht geeft in het proces van de wijkaanpak. Het Wijkkompas biedt inhoudelijke tips, tools, praktijkervaringen en voorbeelddocumenten voor alle fasen en knooppunten. Het platform biedt extra functionaliteiten, zoals een samenwerkomgeving voor je projectteam en het bijhouden van de voortgang van de wijkaanpak in het Wijkkompas. Hiervoor moet een inlog aangevraagd worden.   

Een training
Als je met het Wijkkompas in een concrete wijkaanpak aan de slag wilt komen we graag langs om in een startbijeenkomst het hele projectteam wegwijs te maken in het Wijkkompas. Daarnaast organiseert het Wijkkompas verdiepingsworkshops waarin deelnemers het Wijkkompas nog beter leren gebruiken en lessen en ideeën uitwisselen.

Workshops
Community

Een community 
Het Wijkkompas is ontwikkeld met een groep enthousiaste mensen uit zestien verschillende organisaties. Gedurende het jaar zijn er community-dagen om gebruikers bij elkaar te brengen en ervaringen met het Wijkkompas en de wijkaanpak uit te wisselen. 

Hoe werkt het?

Het Wijkkompas geeft inzicht in wat er allemaal bij de wijkaanpak komt kijken. Iedere wijkaanpak doorloopt een proces van zes fasen. De fasen bestaan uit stappen die een beslissende invloed hebben op het vervolg van het project. Deze stappen noemen wij knooppunten. Het Wijkkompas biedt hiermee inzicht in de perspectieven en belangen van de verschillende belanghebbenden die onderdeel zijn van een wijkaanpak. Hierin onderscheiden we twee sporen: een sociaal-maatschappelijk spoor en een technisch-economisch spoor. 

Bovendien helpt het Wijkkompas je om verschillende opgaven in wijken slim te combineren tot een integrale aanpak. Omdat elke wijkaanpak maatwerk is, kan het Wijkkompas je niet vertellen welke keuzes de beste zijn. Het helpt je juist om zelf goed doordachte keuzes te maken, en deze met je projectteam gestructureerd uit te voeren.

Voor wie is het? 

Het Wijkkompas ondersteunt projectteams bij de wijkaanpak. Voor gemeenten helpt het bij hun regierol in de wijkaanpak. Het biedt de betrokkenen houvast bij het gestructureerd en transparant toewerken naar een Wijkuitvoeringsplan.

Een groot deel van ons model is voor iedereen beschikbaar via deze website. Wil je (als projectleider of programmamanager bij een gemeente) het Wijkkompas als proces-instrument inzetten voor jouw wijkaanpak, dan raden we je aan gebruik te maken van onze aanvullende dienstverlening. Je krijgt dan toegang tot extra functionaliteiten op het online platform, waarvoor we je bovendien training en verdieping aanbieden. Daarnaast word je deel van de Wijkkompas-community, waarin je leert van ervaringen van anderen en inspiratie opdoet. 

Wil je aan de slag? Bekijk dan hier ons aanbod en neem contact op met Denise van den Broek of vul ons contactformulier in.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!