Inloggen

Wat is het? 

Het Wijkkompas biedt houvast bij de wijkaanpak. De methodiek is ontwikkeld door een groep organisaties die vanuit verschillende invalshoeken met verduurzaming in de wijk bezig zijn. Het resultaat is een gemeenschappelijke taal en een integrale kijk op de fases die bij een wijkaanpak worden doorlopen. Het Wijkkompas helpt programmamanagers en projectleiders om doelgericht te navigeren naar een aardgasvrije wijk. 

Een methodiek
Het Wijkkompas is een methodiek voor wijkgerichte verduurzaming. De methodiek is in 2018 ontwikkeld op basis van de modellen van Energie Samen en Smart Energy Cities en de ervaringen van Stroomversnelling. Het Wijkkompas wordt samen met experts, belanghebbenden en gebruikers continu doorontwikkeld, voortbouwend op ervaringen die in steeds meer wijken worden opgedaan. 

Online platform

Een online platform
Het Wijkkompas is een open digitale omgeving die inzicht geeft in het proces van de wijkaanpak. Het Wijkkompas biedt inhoudelijke tips, tools, praktijkervaringen en voorbeelddocumenten voor alle fasen en knooppunten. Het platform biedt extra functionaliteiten, zoals het bijhouden van de voortgang van de wijkaanpak in het Wijkkompas. Hiervoor moet een inlog aangevraagd worden.  

Een training
Als je met het Wijkkompas in een concrete wijkaanpak aan de slag wilt komen we graag langs om in een startbijeenkomst het hele projectteam wegwijs te maken in het Wijkkompas. Daarnaast organiseert het Wijkkompas verdiepingsworkshops waarin deelnemers het Wijkkompas nog beter leren gebruiken, en waar  gemeenten lessen en ideeën uitwisselen.

Workshops
Community

Een community 
Het Wijkkompas is ontwikkeld met een groep enthousiaste mensen uit vijftien verschillende organisaties. Gedurende het jaar zijn er community-dagen om gebruikers bij elkaar te brengen en ervaringen met het Wijkkompas en de wijkaanpak uit te wisselen. 

Hoe werkt het?

Het Wijkkompas geeft inzicht in wat er allemaal bij de wijkaanpak komt kijken. Iedere wijkaanpak gaat een proces van zes fases door. Iedere fase bestaat uit stappen die een beslissende invloed hebben op het vervolg van het project. Dit noemen wij knooppunten. Het Wijkkompas brengt de fases en knooppunten in beeld vanuit de perspectieven (belangen) van de verschillende belanghebbenden die met de wijkaanpak te maken krijgen. Die perspectieven noemen we sporen. Omdat elke wijkaanpak maatwerk is, kan het Wijkkompas je niet vertellen welke keuze de beste is. Het helpt je om zelf een goed doordachte keuze te maken.