Inloggen

Fase

Voorbereiding

In fase 5 werk je de gekozen strategieën verder uit en toets je de haalbaarheid ervan. Je stelt een duidelijke rol- en taakverdeling vast. Om de uitvoering soepel te laten verlopen stem je de planningen van de uitvoerende partijen, de bewoners en de gebruikers in de wijk op elkaar af. 
Voorbereiding

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbenden
Inzicht en laatste aanpassingen persoonlijk aanbod
Anticiperen op infrastructurele aanpassingen
Slimme logistiek en planning voor minimale overlast
Communicatieplan opstellen voor realisatiefase