Inloggen

Fase

Voorbereiding

In fase 5 werk je de gekozen strategieën uit, zodat plannen concreet genoeg zijn om te starten met de uitvoering. Om de uitvoering soepel te laten verlopen stem je de planningen van de uitvoerende partijen, de bewoners en de gebruikers in de wijk op elkaar af. Ook stel je voor de uitvoeringsfase een duidelijke rol- en taakverdeling vast. 

Resultaat:
  • Selectie van één of meerdere aanbieders voor de renovatie van gebouwen en het gekozen energiesysteem. 
  • Passende financiële arrangementen voor alle woningeigenaren in de wijk.
Voorbereiding

Knooppunten in deze fase

Sporen
Belanghebbenden