Inloggen
5. Voorbereiding

Marktuitvraag uitzetten voor het gekozen energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
C F
Betrokken partijen:

Doel

Er is tot een uitvraag gekomen voor het gekozen energiesysteem. Op basis van de uitvraag kunnen marktpartijen een aanbieding doen.

Aanpak

Bepaal in dit knooppunt wat er moet worden uitgevraagd om het gewenste energiesysteem te realiseren. Maak gebruik van de informatie die is verzameld bij het knooppunt Marktvraag opstellen voor het gekozen energiesysteem (fase 4). Stel vast wie deze taak op zich neemt; dit is meestal de gemeente en/of de woningcorporatie. Dit heeft namelijk gevolgen voor de voorwaarden waaraan de uitvraag moet voldoen. Houd daarnaast rekening met de volgende variabelen:

Uit de praktijk

Bewoners kiezen het pakket dat bij hen past

Bewoners van het Ramplaankwartier in Haarlem kunnen via een collectieve inkoopactie uit verschillende pakketten kiezen. Het kernpakket bevat een aansluiting op het zonnewarmtenet, basisisolatie en -ventilatie, een geluidsarme warmtepomp en opwek door PVT-zonnepanelen. Aanvullend daarop kunnen bewoners kiezen voor vloerverwarming en koeling, een zonkapel, realisatie van achterstallig onderhoud en extra isolatie. Daarnaast kunnen bewoners ook voor een ontzorgservice kiezen, waarbij alles wordt verbouwd en aangesloten. Tot slot is er een financieringsservice. Bewoners kunnen een lening afsluiten om hun woning te verduurzamen. In plaats van hun gasrekening betalen ze dan maandelijks een bedrag om de lening af te lossen. Meer informatie over de pakketten die aangeboden worden vind je hier. Foto: Ramplaankwartier
Bewoners kiezen het pakket dat bij hen past

Uit de praktijk

Informatiemarkt als alternatief voor bewonersavond

De gemeente Amersfoort heeft in Schothorst-Zuid met succes een informatiemarkt gehouden over de energietransitie. Mensen konden bij kraampjes en tijdens lezingen concrete informatie over de energietransitie krijgen. Dit werkte beter dan op een bewonersavond aan 100 mensen tegelijk uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Er waren kraampjes over energiebesparing, isolatie, warmtepompen, warmtenetten, gasketels, maar ook over inductiekoken. De lezingen gingen over hoe je je woning concreet kunt aanpakken en waar je moet beginnen. De informatiemarkt werd door meer dan 500 mensen bezocht. 
Informatiemarkt als alternatief voor bewonersavond

Uit de praktijk

Relevante connecties gebruiken

In Groningen maakt het energieloket gebruik van een contactpersoon die veel connecties in de bouwwereld heeft, die aangesloten is bij het initiatief `Slim wonen met energie'. Hij brengt het energieloket in contact met bedrijven die advies geven of de uitvoering doen. Bouwbedrijven betalen de contactpersoon contributie om op zijn contactgegevenslijst te staan. Daarom zijn de bedrijven gemotiveerd om actief mee te werken. De contactpersoon hanteert voorwaarden voor bouwbedrijven over de kwaliteit die ze minimaal moeten leveren om genoemd te worden. De bewoners kunnen zelf rondkijken op de site om te beslissen welk bedrijf ze willen benaderen.
Relevante connecties gebruiken

Uit de praktijk

Maatwerkadvies op basis van persoonlijke situatie en woonwensen

In de Apeldoornse wijk Kerschoten zal elke bewoner een maatwerkadvies krijgen waarin zijn persoonlijke situatie en woonwensen worden meegenomen. Het advies benoemt de stappen waarmee naar de eindoplossing - een warmtenet met middentemperatuur- kan worden toegewerkt. Bewoners zien wat de stappen, keuzes en consequenties zijn. Stel dat iemand voor isolatie kiest, dan staat er precies in het advies wat en hoe er geïsoleerd moet worden. In het advies wordt aangegeven waar de warmte-afleverset komt en hoe de buizen door de woning lopen. Daar kan de bewoner dus al rekening mee houden.
Maatwerkadvies op basis van persoonlijke situatie en woonwensen

Uit de praktijk

Een enquête laat zien waar de weerstand zit.

De energieregisseur heeft samen met de actieve bewonersgroep een enquête gehouden om te onderzoeken waarom bewoners wél en waarom ze niet zouden willen overstappen naar een warmtenet. Dit onderzoek vond
plaats onder huurders (sociale huur) en onder particuliere eigenaren. Opmerkelijk was dat de kosten zowel als reden werden genoemd om wel over te stappen als om niet over te stappen. Een deel van de bewoners denkt dat de prijs van gas omhoog gaat en zegt: doe mij maar een warmtenet. Andere bewoners vrezen dat een warmtenet juist heel duur is. Door in kaart te brengen wat de overwegingen van bewoners zijn, wordt duidelijk welke informatie bewoners nodig hebben. Een enquête heeft twee voordelen: je haalt relevante informatie op waardoor je beter weet wat er leeft en je brengt de energietransitie weer even bij bewoners onder de aandacht. 
Een enquête laat zien waar de weerstand zit.