Inloggen
5. Voorbereiding

Marktuitvraag uitzetten voor het gekozen energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een uitvraag in de markt voor het gekozen energiesysteem. Op basis van de uitvraag kunnen marktpartijen een aanbieding doen.

Aanpak

Bepaal in dit knooppunt wat er moet worden uitgevraagd om het gewenste energiesysteem te realiseren. Maak gebruik van de informatie die is verzameld bij het knooppunt Marktvraag opstellen voor het gekozen energiesysteem (fase 4). Stel vast wie deze taak op zich neemt; dit is meestal de gemeente en/of de woningcorporatie. Deze keuze heeft namelijk gevolgen voor de voorwaarden waaraan de uitvraag moet voldoen (Aanbestedingswet). Houd ook rekening met de volgende variabelen:
  • Marktomstandigheden (aanbiedersmarkt of vragersmarkt)
  • Juridisch kader, Wet collectieve warmtevoorziening
  • Gemeentelijk beleid op het gebied van participatie, bijvoorbeeld Right to challenge
  • Soortenrichtlijn, Habitatrichtlijn, Wet natuurbescherming
  • Risico’s en risicoverdeling
  • Strategie na afloop van evt. concessieperiode