Inloggen
5. Voorbereiding

Marktuitvraag uitzetten voor renovatie van gebouwen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt de uitvraag in de markt die je in Marktuitvraag opstellen voor renovatie van gebouwen (fase 4) hebt opgesteld. Op basis van de uitvraag kunnen marktpartijen een aanbieding doen.

Aanpak

In het knooppunt Heldere voorwaarden voor marktpartijen (fase 3) heb je al criteria geformuleerd waaraan de aanpak van de marktpartij moet voldoen. Ook is vastgelegd hoe de keuze voor een aanbieder wordt gemaakt en door wie. Vul die keuzes aan om de concept-uitvraag volledig te maken. 

In het knooppunt Keuze maken over te verbinden opgaven (fase 3) heb je de opgaven geselecteerd die je mee wilt nemen in de aanpak. Kijk welke van toepassing zijn op het gebouw en waarvan je verwacht dat er een aanbieder een aanbod op doet en verwerk deze in de uitvraag. 

Bekijk of het toegevoegde waarde heeft om deze uitvraag te combineren met het knooppunt Marktuitvraag uitzetten voor het gekozen energiesysteem (fase 4). Bekijk zonodig alsnog de mogelijkheden van combinaties; het kan voordelig zijn voor particuliere woningeigenaren om mee te doen met de verduurzaming van huurwoningen in dezelfde straat of complex.

Tips

  • Wees duidelijk: welke risico's nemen de partijen uit het projectteam op zich, welke risico's dragen de marktpartijen? Hoe lang is de contractduur? Welke diensten bieden de marktpartijen aan? Sluiten zij een individueel contract met bewoners of speelt de gemeente daarbij ook een rol? 
  • Scherp de voorwaarden voor uitvoering samen met de marktpartij(en) aan, in het belang van een soepele en kostenefficiënte uitvoering
  • Raadpleeg dit voorbeelddocument om te kijken hoe een contract bij een afnameovereenkomst eruit kan zien.