Inloggen
4. Keuzes maken

Marktuitvraag opstellen voor renovatie van gebouwen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

In dit knooppunt stel je een concept-marktuitvraag op voor het renoveren van alle gebouwen in de wijk. In de concept-marktuitvraag is helder wat je wilt bereiken, aan welke harde eisen het aanbod moet voldoen, en welke extra wensen jullie hebben. Eventuele geselecteerde te verbinden opgaven zijn verwerkt in de uitvraag. In fase 5 zet je deze uitvraag in de markt in het knooppunt Marktuitvraag uitzetten voor renovatie van gebouwen

Aanpak

In het knooppunt Marktpartijen consulteren om strategieën te toetsen (fase 3) heb je input opgehaald voor de marktuitvraag. In dit knooppunt werk je de marktuitvraag uit met minimaal onderstaande elementen:  

  • Criteria waar de aanpak van de marktpartij aan moet voldoen
  • Hoe de keuze voor een aanbieder wordt gemaakt en door wie

In het knooppunt Keuze maken over te verbinden opgaven (fase 4) heb je de opgaven geselecteerd die je mee wilt nemen in de aanpak. Kijk welke van toepassing zijn op het gebouw en waarvan je verwacht dat een aanbieder er een aanbod op doet en verwerk deze in de uitvraag. 

Bekijk of het toegevoegde waarde heeft om deze uitvraag te combineren met het knooppunt Marktuitvraag uitzetten voor het gekozen energiesysteem (fase 4). Bekijk zonodig alsnog de mogelijkheden van combinaties; het kan voordelig zijn voor particuliere woningeigenaren om mee te doen met de verduurzaming van huurwoningen in dezelfde straat of hetzelfde complex.

Tips

  • Vraag functioneel uit; het gaat er niet om de producten of materialen te specificeren (wat het is), maar de prestatie, levensduur en kosten van het onderhoud te bepalen (wat het doet).
  • Bouw ruimte in voor alternatieve oplossingen. Innovatieve aanbieders worden vaak beperkt door uitvragen op basis van achterhaalde kennis.
  • Vraag uit op TCO. Materialen die lang meegaan hebben en bij aanschaf iets duurder zijn kunnen goedkoper zijn in de TCO.
  • Denk na over eisen aan circulariteit en natuurinclusiviteit.
  • Houd de mogelijkheid open dat je in de gunningsfase inschrijvers vraagt samen te werken.