Inloggen
4. Keuzes maken

Marktuitvraag opstellen voor renovatie van gebouwen

Draagt bij aan spoor:
A B E
Betrokken partijen:

Doel

In dit knooppunt stel je een concept-marktuitvraag op voor het renoveren van alle gebouwen in de wijk. In de concept-marktuitvraag is helder wat je wilt bereiken, aan welke harde eisen het aanbod moet voldoen, en welke extra wensen jullie hebben. Eventuele koppelkansen zijn verwerkt in deze uitvraag. In fase 5 zet je deze uitvraag in de markt in het knooppunt Marktuitvraag uitzetten voor renovatie van gebouwen

Aanpak

In het knooppunt Heldere voorwaarden voor marktpartijen (fase 3) hebben jullie al criteria geformuleerd waaraan de aanpak van de marktpartij moet voldoen. Ook is vastgelegd hoe de keuze voor een aanbieder wordt gemaakt en door wie. Vul die keuzes aan om de concept-uitvraag volledig te maken. Bekijk of het toegevoegde waarde heeft om deze uitvraag te combineren met het knooppunt Marktuitvraag uitzetten voor het gekozen energiesysteem (fase 4).

Tips

  • Kijk onder knooppunt Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren (fase 3) wat er is afgesproken over de prestatie-eisen waaraan de gebouwen na renovatie moeten voldoen. Controleer of deze zijn verwerkt in de marktuitvraag en of de uitvraag de juiste dingen stimuleert en ontmoedigt.
  • Stem binnen het projectteam de opzet van de marktuitvraag af: Komt er één uitvraag of meerdere? Doet de gemeente de uitvraag samen met de woningcorporatie, of niet? Gaat het om één of meerdere woningtypes? Om welk gebied gaat het precies? Welk type maatregelen mag de markt voorstellen?
  • Bedenk hoe je omgaat met individuele voorkeuren van bewoners (huurders en particuliere eigenaren). Gelden voor alle bewoners dezelfde voorwaarden? Kunnen ze ook een eigen aanpak kiezen, of met een andere marktpartij in zee gaan? 
  • Overweeg om het bieden van nazorg op te nemen als vereiste. Dat wordt soms vergeten, terwijl het belangrijk is voor juist gebruik van de gerenoveerde woning en voor de tevredenheid van bewoners. Vraag marktpartijen bijvoorbeeld hoe ze de nazorg aan bewoners inrichten. 
  • Je kunt ook in gesprek gaan met de markt, bijvoorbeeld door middel van een marktconsultatie of door de conceptversie van de uitvraag bij marktpartijen te toetsen. Op die manier kun je de uitvraag aanscherpen
  • Nodig meerdere uitvoerders uit om mee te doen aan de wijkaanpak. Dit heeft verschillende voordelen: het aanbiedingsproces wordt er transparanter van, de markt wordt in staat gesteld om haar werk te doen en bewoners krijgen de kans om zelf een uitvoerders te kiezen.
  • Door een toenemend personeelstekort in de bouw dreigt er een risico dat er in de uitvoeringsfase te weinig gekwalificeerde vakmensen beschikbaar zijn voor de aanleg van het warmtenet. Zorg dat uitvoerende partijen op tijd bij de aanpak worden betrokken. Maak goede afspraken over proces en planning om te voorkomen dat er vertraging en extra kosten ontstaan.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk