Inloggen
4. Keuzes maken

Marktuitvraag opstellen voor renovatie van gebouwen

Draagt bij aan spoor:
A B E
Betrokken partijen:

Doel

Je bereidt de marktuitvraag voor die aan de markt wordt gesteld voor de renovatie van gebouwen. Het is belangrijk dat je precies weet wat je met de marktvraag wilt bereiken. Ben je op zoek naar innovaties of naar betaalbare oplossingen? Maak een overzicht van alle eisen die je in de uitvraag wilt opnemen. Neem hierin ook de gekozen opgaven mee die je hebt gekozen aan dit traject te verbinden. 

Aanpak

In het knooppunt Marktuitvraag opstellen voor renovatie van gebouwen (fase 4) zijn de criteria geformuleerd waaraan de aanpak van de marktpartij moet voldoen. Ook is vastgelegd hoe de keuze voor een aanbieder wordt gemaakt en door wie. Gebruik deze elementen om de uitvraag definitief te maken. Kijk of het van toegevoegde waarde is om de uitvraag te combineren met het knooppunt Uitvraag uitzetten voor het gekozen energiesysteem.

Tips

  • Stem intern alle aspecten af. Komt er één uitvraag of meerdere? Doet de gemeente de uitvraag samen met de woningcorporatie of niet? Gaat het om één of meerdere woningtypes? Om welk gebied gaat het precies? Welk type maatregelen kan de markt voorstellen?
  • Bedenk hoe je omgaat met individuele voorkeuren van bewoners. Gelden voor alle bewoners dezelfde voorwaarden? Kunnen ze ook een eigen aanpak kiezen, of met een andere marktpartij in zee gaan?
  • Het is een optie om nazorg als vereiste in de voorwaarden op te nemen. Vraag marktpartijen welke nazorg ze aan bewoners gaan bieden. 
  • Kijk onder knooppunt Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren (fase 3) wat er is afgesproken over de prestatie-eisen waaraan de gebouwen na renovatie moeten voldoen. Controleer of deze zijn verwerkt in de marktuitvraag en of de uitvraag de juiste dingen stimuleert en ontmoedigt.
  • Nodig meerdere installateurs uit om mee te doen aan de wijkaanpak. Dit heeft verschillende voordelen: het aanbiedingsproces wordt er transparanter van, de markt wordt in staat gesteld om haar werk te doen en bewoners krijgen de kans om zelf een installateur te kiezen.
  • Door een toenemend personeelstekort in de bouw dreigt er een risico dat er in de uitvoeringsfase te weinig gekwalificeerde vakmensen beschikbaar zijn voor de aanleg van het warmtenet. Zorg dat uitvoerende partijen op tijd bij de aanpak worden betrokken. Maak goede afspraken over proces en planning om te voorkomen dat er vertraging en extra kosten ontstaan.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk