Inloggen
4. Keuzes maken

Keuze voor renovatie van gebouwen vastleggen en consequenties in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

 Je hebt een duidelijk en concreet renovatieconcept per type woning- en gebouw. Deze concepten geven inzicht en houvast aan pandeigenaren over welke maatregelen nodig zijn, het kostenplaatje en de implicaties van de renovatie. 

Aanpak

Het energiesysteem is gekozen in Keuze voor energiesysteem vastleggen (fase 4), het ambitieniveau voor gebouwen is bepaald in Inzicht in ambitieniveau voor woningen en gebouwen (fase 3) en de renovatiekosten op basis van deze ambities zijn in kaart gebracht in Scenario’s doorrekenen op voorbeeldwoningen (fase 4). Op basis van deze informatie kan je vaststellen welk renovatieconcept het beste past voor elk woning- en gebouwtype. Betrek de volgende aspecten:
 • De consequenties van het gekozen energiesysteem. Bijvoorbeeld: als gekozen is voor distributie van warmte op zeer lage temperatuur, is in elke woning een water-water warmtepomp nodig (booster).
 • De technische aspecten van de gebouwen.
 • De financiële aspecten. Deze zijn al verkend in Business case voor de wijk opstellen (fase 3).
 • De sociale aspecten. Zorg dat je een goed beeld hebt van de karakteristieken in de wijk als context om rekening te kunnen houden met de behoeftes van de bewoners.
 • Het beleid en de bestuurlijke ambities.
 • De impact op het klimaat. Welke optie is het minst belastend voor de aarde en de mens?

Tips

 • Vaak bezit het projectteam zelf geen vastgoed. Formuleer de keuze als suggestie en besteed aandacht aan de onderbouwing.
 • Benoem ook nadelen en risico’s.
 • Benoem de kaders en de voldongen feiten, maar vergeet niet de keuzevrijheid hierbinnen aan te geven. 
 • Als projectteam  bezit je lang niet al het vastgoed in de buurt. Werk toe naar een uitnodigend en overtuigend verhaal richting de gebouweigenaar, onderbouw dat op een passende manier.
 • Benoem welke renovatie-elementen, indien relevant, minimaal nodig zijn in verband met het gekozen energiesysteem. 
 • Probeer een logische volgorde van stappen in te brengen in de renovatieconcepten. Afhankelijk van de financiële en sociale kaders is het misschien niet mogelijk of wenselijk om alle onderdelen van de renovatie binnen dezelfde periode uit te voeren. 
 • Benoem ook nadelen en risico’s, bijvoorbeeld het gezondheidsrisico van isoleren zonder voldoende te ventileren. 
 • Benoem de kaders en de voldongen feiten, maar vergeet niet de keuzevrijheid hierbinnen aan te geven. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk