Inloggen
4. Keuzes maken

Keuze voor renovatie van gebouwen vastleggen en consequenties in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
B

Doel

Je hebt gedocumenteerd volgens welk concept gebouwen het beste gerenoveerd kunnen worden. Pandeigenaren hebben houvast en perspectief.

Aanpak

Het energiesysteem is gekozen in Keuze voor energiesysteem vastleggen (fase 4), het ambitieniveau voor gebouwen is bepaald in Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren (fase 3) en de renovatiekosten op basis van deze ambities zijn in kaart gebracht in Scenario’s doorrekenen op voorbeeldwoningen (fase 4). Op basis van deze informatie kan je vaststellen welk renovatieconcept het beste past voor elk woning- en gebouwtype. Betrek de volgende aspecten:

  • Consequenties van het energiesysteem. Bijvoorbeeld: als gekozen is voor distributie van warmte op zeer lage temperatuur, is in elke woning een water-water warmtepomp nodig (booster).
  • Technische aspecten van de gebouwen.
  • Financiële aspecten (verkend in Business case voor de wijk opstellen, fase 3).
  • Sociale aspecten. Bijvoorbeeld: in een wijk met veel jonge kinderen is overlast een belangrijk aspect en kan een aanpak in stappen weerstand verminderen.
  • Beleid en bestuurlijke ambitie.

Tips

  • Vaak bezit het projectteam zelf geen vastgoed. Formuleer de keuze als suggestie en besteed aandacht aan de onderbouwing.
  • Benoem ook nadelen en risico’s.
  • Benoem de kaders en de voldongen feiten, maar vergeet niet de keuzevrijheid hierbinnen aan te geven. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk