Inloggen
4. Keuzes maken

Keuze voor renovatie van gebouwen vastleggen en consequenties in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
B

Doel

Je hebt gedocumenteerd volgens welk concept gebouwen het beste gerenoveerd kunnen worden. Pandeigenaren hebben houvast en perspectief.

Aanpak

Het energiesysteem is bekend (Keuze voor energiesysteem vastleggen, fase 4) en eerder is het ambitieniveau voor de gebouwen (Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren) al bepaald. Je kunt op basis van deze input voor elk woning- en gebouwtype vaststellen welk renovatieconcept hier het beste bij past. Betrek de volgende aspecten:
  • Consequenties van het energiesysteem. Bijvoorbeeld: als gekozen is voor distributie van warmte op zeer lage temperatuur, is in elke woning een water-water warmtepomp nodig (booster).
  • Technische aspecten van de gebouwen.
  • Financiële aspecten (verkend in Haalbaarheid van de businesscase onderzoeken, fase 3).
  • Sociale aspecten. Bijvoorbeeld: in een wijk met veel jonge kinderen is overlast een belangrijk aspect en kan een aanpak in stappen weerstand verminderen.
  • Beleid en bestuurlijke ambitie.

Tips

  • Vaak bezit het projectteam zelf geen vastgoed. Formuleer de keuze als suggestie en besteed aandacht aan de onderbouwing.
  • Benoem ook nadelen en risico’s.
  • Benoem de kaders en de voldongen feiten, maar vergeet niet de keuzevrijheid hierbinnen aan te geven. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk