Inloggen
4. Keuzes maken

Organisatie van de energielevering bepalen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

De projectgroep bepaalt hoe de levering van de duurzame energie en warmte georganiseerd wordt. Dat gaat over keuzes zoals: Wie wordt de eigenaar van de energie? Wie legt het netwerk aan of versterkt het? Wie beheert het netwerk? Wie bepaalt de prijs van energie? Na dit knooppunt is besloten hoe de organisatie eruit ziet en welke partij(en) het gaan uitvoeren. 

Aanpak

In fase 3 heb je de organisatie van de energielevering al verkend. Nu ga je de keuze definitief maken, waarbij je voor voldoende draagvlak zorgt en het bestuur betrekt. Start met de resultaten van de verkenning en inventariseer de belangen die je gesprekspartners hebben bij de keuze. Zijn er belangentegenstellingen, ga dan op zoek naar mogelijkheden om deze te overbruggen. 

Tips

  • Wees attent op schijnbare belangentegenstellingen; de bewoner heeft bijvoorbeeld niet per definitie belang bij de allerlaagste prijs, bijvoorbeeld als dit de leveringszekerheid in gevaar kan brengen.
  • Uit de regierol volgt dat er af en toe knopen moeten worden doorgehakt; maar presenteer dit wel altijd eerst als voorstel in plaats van als een voldongen feit. Zo benut je de kracht van de argumentatie in plaats van de macht van de positie.
  • Zorg dat je vooraf de actuele situatie kent op het gebied van de regelgeving, want deze is nog volop in ontwikkeling.