Inloggen
4. Keuzes maken

Organisatie van de energielevering bepalen

Draagt bij aan spoor:
D F
Betrokken partijen:

Doel

De organisatie van de energielevering hangt af van de gekozen oplossing. Bij een all-electric of hybride oplossing met gas is de netbeheerder automatisch eigenaar en beheerder van het energiesysteem. Bij een warmtenet moet je als projectgroep keuzes maken: wie produceert, wie beheert het netwerk, wie levert? Kies je voor een (deels) lokale oplossing? Voor een publieke of commerciële partij? Wie bepaalt de prijs?  Hoe worden bewoners betrokken? Wat is de rol van de woningcorporatie?

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • De partij die het warmtenet aanlegt, kán de eigenaar en beheerder zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om het systeem door een bewonersorganisatie te laten beheren. 
  • Wellicht is de oprichting van een coöperatie een idee. Een coöperatie heeft als voordeel dat de lokale belangen centraal staan, er meer transparantie is en leden samen bepalen hoeveel kosten ze in rekening brengen. Het enige is: je hebt bewoners nodig die hier enthousiasme, tijd en expertise in willen steken.
  • Bewoners kunnen er ook voor kiezen om de rol van producent, beheerder of leverancier door een ervaren partij te laten vervullen.
  • Als een nieuw energiebedrijf wordt opgericht, dan moet daarvoor een business plan worden uitgewerkt. Het Business Model Canvas kan daarbij helpen.
  • Als er warmte wordt geleverd door een bestaand warmtebedrijf, dan moeten er goede afspraken worden gemaakt. Aedes ontwikkelde drie modelcontracten die woningcorporaties kunnen gebruiken om hun overeenkomst met de warmtebedrijven vast te leggen.

Uit de praktijk

Warmteorganisatie in Amsterdam

In een deel van Amsterdam is een interessant warmte-initiatief ontstaan. Het idee is om vanuit een buurtcoöperatie de buurt aan te sluiten op een warmtenet. Zonder winstoogmerk, voor en door bewoners. 
Meer informatie
Warmteorganisatie in Amsterdam

Uit de praktijk

Bewoners in Amersfoort nemen eigenaarschap over de warmtetransitie

De gemeente Amersfoort heeft de wijk Schothorst-Zuid aangewezen om als eerste een wijkwarmteplan te maken, en trekt hierbij op met een warmtebedrijf. Omdat de bewoners meer grip willen krijgen op het proces en willen onderzoeken in welke vorm ze kunnen samenwerken met de gemeente en het warmtebedrijf, hebben ze zich inmiddels verenigd in een energiecoöperatie: Warmtestem. Warmtestem vertegenwoordigt de stem van de bewoners en verkent met het warmtebedrijf of er een zeggenschapsmodel mogelijk is dat voor beide partijen werkt. De gesprekken zijn nog oriënterend, over de concrete invulling is nog niets bekend
Meer informatie
Bewoners in Amersfoort nemen eigenaarschap over de warmtetransitie