Inloggen
Terug

Organisatie van de energielevering bepalen

Draagt bij aan spoor:
D F
Betrokken partijen:

Doel

De organisatie van de energielevering hangt af van de gekozen oplossing. Bij een all-electric of hybride oplossing met gas is de netbeheerder automatisch eigenaar en beheerder van het energiesysteem. Bij een warmtenet moet je als projectgroep keuzes maken: wie produceert, wie beheert het netwerk, wie levert? Kies je voor een (deels) lokale oplossing? Voor een publieke of commerciële partij? Wie bepaalt de prijs?  Hoe worden bewoners betrokken? Wat is de rol van de woningcorporatie?

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • De partij die het warmtenet aanlegt, kán de eigenaar en beheerder zijn, maar dat hoeft niet. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om het systeem door een bewonersorganisatie te laten beheren. 
  • Wellicht is de oprichting van een coöperatie een idee. Een coöperatie heeft als voordeel dat de lokale belangen centraal staan, er meer transparantie is en leden samen bepalen hoeveel kosten ze in rekening brengen. Het enige is: je hebt bewoners nodig die hier enthousiasme, tijd en expertise in willen steken.
  • Bewoners kunnen er ook voor kiezen om de rol van producent, beheerder of leverancier door een ervaren partij te laten vervullen.
  • Als een nieuw energiebedrijf wordt opgericht, dan moet daarvoor een business plan worden uitgewerkt. Het Business Model Canvas kan daarbij helpen.

Uit de praktijk

Warmteorganisatie in Amsterdam

In een deel van Amsterdam is een interessant warmte-initiatief ontstaan. Het idee is om vanuit een buurtcoöperatie de buurt aan te sluiten op een warmtenet. Zonder winstoogmerk, voor en door bewoners. 
Meer informatie
Warmteorganisatie in Amsterdam

Uit de praktijk

Bewoners zetten wijkcoöperatie op in Amersfoort

Bewoners in Schothorst-Zuid die overstappen op een warmtenet willen graag invloed op het beleid van het lokale warmtebedrijf. Het warmtebedrijf stond daar wel voor open. De bewoners hebben zich inmiddels verenigd in een energiecoöperatie: Warmtestem. Warmtestem vertegenwoordigt de stem van de bewoners en overlegt met het warmtebedrijf over zaken als tarieven, bronnen en over hoe de leidingen komen te liggen. De coöperatie krijgt jaarlijks een budget om iets goeds voor de wijk te doen: de aanleg van groen of de plaatsing van een bankje bijvoorbeeld. Meer informatie over Warmtestem vind je in de link. 
Meer informatie
Bewoners zetten wijkcoöperatie op in Amersfoort