Inloggen
4. Keuzes maken

Organisatie van de energielevering bepalen

Draagt bij aan spoor:
D F
Betrokken partijen:

Doel

De projectgroep bepaalt hoe de levering van de duurzame energie en warmte georganiseerd wordt. Dat gaat over keuzes zoals: Wie wordt de eigenaar van de energie? Wie legt het netwerk aan of versterkt het? Wie beheert het netwerk? Wie bepaalt de prijs van energie? Na dit knooppunt is besloten hoe de organisatie eruit ziet en welke partij(en) dat gaat uitvoeren. 

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

Bij all-electric of hybride:
  • Bij een all-electric of hybride oplossing met gas is de netbeheerder automatisch eigenaar en beheerder van het energiesysteem. 

Bij collectieve warmteoplossing:
  • Er zijn veel keuzes te maken: Wie produceert energie? Wie beheert het netwerk? Wie is verantwoordelijk voor de levering? Kies je voor een (deels) lokale oplossing, en hoe ziet die eruit? Kies je voor een publieke of commerciële partij? Wie bepaalt de prijs van de energie en warmte? Hoe worden bewoners betrokken? Wat is de rol van de woningcorporatie?
  • Het Klimaatakkoord bevat de ambitie dat 50% van opwekinstallaties van wind en zon op land in 2030 in lokaal eigendom zijn. Ook bij opwek van warmte is het mogelijk om de bewoners (gedeeltelijk) eigenaar te maken van de installatie.
  • Het is mogelijk dat bewoners een (coöperatief) warmtebedrijf oprichten om het warmtenet te beheren. Dit heeft als voordeel dat lokale belangen centraal staan, er meer transparantie is en leden veel keuzes gezamenlijk kunnen maken. Het vraagt natuurlijk wel dat voldoende bewoners die er energie, tijd en expertise in willen steken. 
  • Als bewoners (mede-)eigenaar worden van een warmtenet, dan zijn er allerlei mogelijkheden bij wie je eigendom, beheer, productie en levering van de energie kunt beleggen. Verdiep je in de mogelijkheden en ga in gesprek met de bewoners wat zij zouden willen.
  • Als een bestaand warmtebedrijf warmte gaat leveren, dan moeten er goede afspraken worden gemaakt. Aedes ontwikkelde drie modelcontracten die woningcorporaties kunnen gebruiken om hun overeenkomst met de warmtebedrijven vast te leggen.

Uit de praktijk

Warmteorganisatie in Amsterdam

In een deel van Amsterdam is een interessant warmte-initiatief ontstaan. Het idee is om vanuit een buurtcoöperatie de buurt aan te sluiten op een warmtenet. Zonder winstoogmerk, voor en door bewoners. 
Meer informatie
Warmteorganisatie in Amsterdam

Uit de praktijk

Bewoners in Amersfoort nemen eigenaarschap over de warmtetransitie

De gemeente Amersfoort heeft de wijk Schothorst-Zuid aangewezen om als eerste een wijkwarmteplan te maken, en trekt hierbij op met een warmtebedrijf. Omdat de bewoners meer grip willen krijgen op het proces en willen onderzoeken in welke vorm ze kunnen samenwerken met de gemeente en het warmtebedrijf, hebben ze zich inmiddels verenigd in een energiecoöperatie: Warmtestem. Warmtestem vertegenwoordigt de stem van de bewoners en verkent met het warmtebedrijf of er een zeggenschapsmodel mogelijk is dat voor beide partijen werkt. De gesprekken zijn nog oriënterend, over de concrete invulling is nog niets bekend
Meer informatie
Bewoners in Amersfoort nemen eigenaarschap over de warmtetransitie