Inloggen
3. Strategieën identificeren

Inzicht in ambitieniveau woningen en gebouwen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een ambitie geconcretiseerd voor de duurzaamheidswaarden waarop gebouwen na renovatie uitkomen. Daar horen ook de financiële en organisatorische consequenties en de fasering bij.

Aanpak

Bepaal op basis van de volgende aspecten een ambitieniveau voor de woningen en gebouwen in de wijk:
 • De standaard- en streefwaarden die zijn vastgesteld vormen een bruikbare ondergrens.
 • Denk integraal: verbindt waar het waardevol en haalbaar is andere opgaven aan de wijkaanpak. Denk aan thema's als asbestsanering, schimmelvrije woningen of leefbaarheid en herinrichting van de openbare ruimte.
 • Levensduurverlenging van het vastgoed kan een argument voor een bepaald ambitieniveau zijn in oudere wijken.
 • Beschikbare betaalbare (standaard)oplossingen. 
 • Inventariseer welke typen woningen veel voorkomen in de wijk. Bijvoorbeeld: twee-onder-een-kappers, appartementen en hoekwoningen. Selecteer van elk woningtype één huis als voorbeeldwoning. Laat voor die voorbeeldwoningen een berekening maken van de verwachte energiekosten na verduurzaming.
 • Houd rekening met eisen aan de warmtevraag en warmteafgifte als je collectieve oplossingen gaat inzetten.

Voorbeelden van ambitieniveaus zijn (van ambitieus naar minder)
 • Energieleverend (nu vaak alleen bij nieuwbouw)
 • Nul op de meter
 • BENG (Bijna energieneutrale gebouwen)
 • Label A
 • Label B

Tips

 • Als bewoners uit kostenoverwegingen weinig stoken is het gepaster investeringen in verduurzaming niet in termen van besparing, maar in termen van comfort te verantwoorden. 
 • Infraroodpanelen of andere systemen die gebaseerd zijn op stralingswarmte beperken de investering voor deze groep. Ze zijn efficiënt bij spaarzaam gebruik. Zo is er voor mensen met een lage rekening toch een alternatief dat binnen de huidige maandlasten past.
 • Houd bij het vaststellen van het ambitieniveau rekening met het afbouwen van de salderingsregeling. Op termijn worden opslagsystemen voordelig; deze kunnen ook later worden geïmplementeerd.