Inloggen
Terug

Samenhang tussen collectieve warmtelevering en reductie van de warmtevraag

Gemeenten komen tot het inzicht dat zowel individuele verduurzamingsmaatregelen als collectieve oplossingen nodig zijn. Zeker de gemeenten waar weinig tot geen hoge- of middentemperatuur warmtebronnen beschikbaar zijn. Veel (proeftuin)gemeenten hebben nadrukkelijk aandacht voor de reductie van de warmtevraag door isolatie en verdere verduurzaming van woningen. Daarbij kiezen zij verschillende strategieën als het gaat om de samenhang met de keuze van de techniek voor collectieve warmtelevering. De gemeente Deventer wil eerst woningen verduurzamen en daarna een lage temperatuur warmtenet realiseren. Er zijn ook proeftuinen, zoals in Nijmegen Hengstdal, die een middentemperatuur warmtenet aanleggen en op termijn de temperatuur willen verlagen als de woningen verduurzaamd zijn. De gemeente Arnhem pakt beide opgaven gelijktijdig op. Een bijkomend voordeel van een lagere warmtevraag is dat er met dezelfde warmtenetten en -bronnen meer woningen verwarmd kunnen worden. Gemeenten kijken dus ook vooruit. Ze maken ruimte in de plannen voor alternatieve warmtebronnen voor het warmtenet, zoals geothermie.
Lees meer
Samenhang tussen collectieve warmtelevering en reductie van de warmtevraag