Inloggen
4. Keuzes maken

Scenario’s doorrekenen op voorbeeldwoningen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Voor alle typen woningen in de buurt is een inschatting gemaakt van de kosten voor renovatie en het verwachte energieverbruik na verduurzaming. Dit geeft inzicht in het kostenplaatje voor alle woningeigenaren en bewoners.

Aanpak

Inventariseer welke typen woningen veel voorkomen in de wijk. Bijvoorbeeld: twee-onder-een-kap, appartementen, hoek- of tussenwoningen. Gebruik hiervoor informatie geïnventariseerd in Afbakenen welke gebouwen binnen het gebied vallen (fase 2). Selecteer van elk woningtype één huis als voorbeeldwoning. Laat voor die voorbeeldwoningen berekeningen maken van:

 1. De renovatiekosten
 2. De verwachte energiekosten na verduurzaming voor verschillende stookprofielen en gezinssamenstellingen.

Gebruik bij het maken van de scenario's het ambitieniveau (of meerdere) gekozen in Inzicht in ambitieniveau woningen en gebouwen. Als de Keuze voor het energiesysteem (fase 4) nog niet is gemaakt, reken dan de woningen door voor meerdere energiesystemen. Bijvoorbeeld: middentemperatuur- en lagetemperatuurwarmtenet. 

Tips

 • Besluit of je een gespecialiseerd bureau (bijvoorbeeld Fakton, Feinlab, E-trias) laat rekenen of één of meer aanbieders van verduurzaming. 
  • Voorzie de partijen van alle relevante informatie over (de varianten van) het nieuwe energiesysteem. 
  • Vraag deze partijen om de woning te schouwen en een verduurzamingsplan te maken waarin alle maatregelen beschreven staan. 
  • Vervolgens berekenen zij in een rapport de eenmalige investeringskosten voor de renovatie, en schatten ze de nieuwe maandelijkse kosten voor energieverbruik in.
 • Maandelijkse energiekosten na renovatie hangen sterk af van bewonersgedrag. Houd hier rekening mee in de berekening en/of communiceer dat helder naar vastgoedeigenaren en bewoners. Goede uitleg hoe de nieuwe energiesystemen werken vergroten de kans dat bewoners hun energieverbruik daadwerkelijk flink verlagen.
 • De uitkomsten van dit knooppunt communiceer je met zakelijke en particuliere vastgoedeigenaren. Zij gebruiken deze informatie voor Vastgoedeigenaren besluiten over verduurzaming van hun bezit (fase 4).