Inloggen
4. Keuzes maken

Vastgoedeigenaren besluiten over verduurzaming van hun bezit

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

De vastgoedeigenaren in de wijk of het gebied beslissen zelf over de verduurzaming van hun bezit. Zo nodig verzamelen ze de nodige handtekeningen van huurders, om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor de renovatie- en verduurzamingsingreep.

Aanpak

 De definitieve keuze voor een energiesysteem wordt genomen op basis van de input van bewoners, opgehaald in participatietrajecten, en op basis van de uitkomsten van het knooppunt Keuze voor energiesysteem vastleggen en consequenties in kaart brengen (fase 4), en het knooppunt Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren (fase 3). Het besluit geeft vervolgens input voor de uitwerking van twee andere knooppunten: Marktuitvraag opstellen voor renovatie gebouwen (fase 4) & Marktuitvraag opstellen voor gekozen energiesysteem (fase 4).

Tips

  • Zorg voor voldoende draagvlak bij bewoners. Dit is van cruciaal belang. Een woningcorporatie moet 70% instemming hebben van huurders. In dat geval mogen de overige huurders verplicht worden om mee te doen met de renovatie.
  • Kijk eens op bewonerscommunicatie.com. Je vindt er allerlei voorbeelden van projecten, een draaiboek en hulpmiddelen om te communiceren met bewoners.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk