Inloggen
4. Keuzes maken

Vastgoedeigenaren besluiten over verduurzaming van hun bezit

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

De vastgoedeigenaren in de wijk of het gebied hebben zelf besloten hoe ze hun bezit gaan verduurzamen. Indien nodig hebben ze hiervoor handtekeningen van huurders verzameld om aan te tonen dat er voldoende draagvlak is voor de renovatie- en verduurzamingsingreep.

Aanpak

Vraag aan alle particuliere en professionele eigenaren van woningen en utiliteitsgebouwen te besluiten het vastgoed te verduurzamen. Bij huurders en in de meeste VVE’s kan een gekwalificeerde meerderheid beslissen voor alle leden. 

Particulieren kunnen beslissen om niet mee te doen aan een warmtenet, maar verliezen binnenkort de optie om tot in lengte van dagen op het aardgasnet aangesloten te blijven. Een keuze om niet mee te doen aan de collectieve optie, houdt dan in dat de woning individueel verwarmd wordt met een all-electricoplossing of houtstook (bijvoorbeeld een pelletkachel).

Eigenaren van utiliteitsgebouwen zijn soms niet dezelfde als de gebruikers. De gebruikers realiseren het voordeel op de energiekosten, waardoor de eigenaar het voordeel niet kan terugverdienen.

Tips

  • Verbind een duidelijk tijdpad aan de besluitvorming, met een uiterste datum waarin het besluit genomen moet worden. Zorg dat alle informatie voorhanden en up to date is.
  • Houd rekening met verschillende stijlen in besluitvorming en heb begrip voor weerstand, aarzeling en tegenwerpingen; soms zijn dit fases in besluitvorming die mensen door moeten voor ze een positieve beslissing kunnen nemen. 
  • Dit knooppunt bouwt voort op de input van gebouweigenaren en -gebruikers, opgehaald in participatietrajecten. En op de eerdere knooppunten Keuze voor energiesysteem vastleggen en consequenties in kaart brengen (fase 4) en Inzicht in ambitieniveau woningen en gebouwen (fase 3). 
  • Investeer in voldoende draagvlak bij bewoners. Dit is van cruciaal belang. Een woningcorporatie moet 70% instemming hebben van huurders. In dat geval mogen de overige huurders verplicht worden om mee te doen met de renovatie.
  • Overweeg om een modelwoning in te richten, door een voor de wijk typische woning te verduurzamen. Bewoners uit de buurt zijn welkom om de woning te bezoeken en er te overnachten. Zo ervaren ze hoe hun woning na de renovatie wordt. Huurders wennen zo aan het idee, en particuliere eigenaren kunnen bewuster keuzes maken voor hun woning. Dit kan ook helpen begrip en draagvlak te ontwikkelen bij bewoners die een grotere afstand tot de besluitvorming ervaren.
  • Het resultaat van dit knooppunt geeft input voor de knooppunten Marktuitvraag opstellen voor renovatie gebouwen (fase 4) en Marktuitvraag uitzetten voor gekozen energiesysteem (fase 4). 
  • Bedenk goed hoe je de consequenties van de renovatie communiceert. Bijvoorbeeld ook op het vlak van wooncomfort, biodiversiteit, kosten, etc.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk