Inloggen
4. Keuzes maken

Gezamenlijke besluitvorming over het concept-Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A B C
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Breng als projectteam de gevolgen in beeld die het heeft voor de verschillende partijen. Vervolgens beslissen de partijen of ze hiermee akkoord gaan of nog wijzigingen willen. Hiermee zetten de projectteamleden gezamenlijk de puntjes op de i voordat het Wijkuitvoeringsplan definitief de deur uit gaat.

Aanpak

Maak een concept-Wijkuitvoeringsplan, waarin het definitieve voorstel voor het nieuwe energiesysteem als alternatief voor aardgas wordt samengevat. Leg ook uit hoe en waarom dit voorstel tot stand is gekomen. Gebruik hiervoor de informatie uit eerdere knooppunten. Zorg dat het hele projectteam hier achter staat.

Tips

  • Volg de afspraken die zijn gemaakt in het knooppunt Heldere afspraken over besluitvorming en onderlinge afhankelijkheden (fase 3).
  • Neem de gemeenteraad mee in het hele proces, zodat de raad aan het eind van het proces goed is geïnformeerd en weloverwogen een besluit kan nemen.  
  • Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de deelnemende organisaties bereid zijn een rol te vervullen in het Wijkuitvoeringsplan, kan de gemeenteraad meer comfort geven bij het nemen van een besluit.
  • Stem intern alle aspecten af. Komt er één uitvraag of meerdere? Doet de gemeente de uitvraag samen met de woningcorporatie of niet? Gaat het om één of meerdere woningtypes? Om welk gebied gaat het precies? Welk type maatregelen kan de markt voorstellen?
  • Bedenk hoe je omgaat met individuele voorkeuren van bewoners. Gelden voor alle bewoners dezelfde voorwaarden? Kunnen ze ook een eigen aanpak kiezen, of met een andere marktpartij in zee gaan?
  • Het is een optie om nazorg als vereiste in de voorwaarden op te nemen. Vraag marktpartijen welke nazorg ze aan bewoners gaan bieden. 
  • Kijk onder knooppunt Ambitieniveau voor gebouwen en woningen formuleren (fase 3) wat er is afgesproken over de prestatie-eisen waaraan de gebouwen na renovatie moeten voldoen. Controleer of deze zijn verwerkt in de marktuitvraag en of de uitvraag de juiste dingen stimuleert en ontmoedigt.
  • Je kunt ook in gesprek gaan met de markt, bijvoorbeeld door middel van een marktconsultatie of door de conceptversie van de uitvraag bij marktpartijen te toetsen. Op die manier kun je de uitvraag aanscherpen

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk