Inloggen
Terug

Gezamenlijke besluitvorming over het concept-Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A B C
Betrokken partijen:

Doel

Je komt met de projectgroep tot overeenstemming over de inhoud van het Wijkuitvoeringsplan, zoals de voorwaarden voor uitvoering, onderhoud en nazorg. In fase 5 werk je dit plan nog verder uit, totdat er aan het eind van fase 5 een Wijkuitvoeringsplan ligt dat door de gemeenteraad geaccordeerd kan worden. 

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Volg de afspraken die zijn gemaakt in het knooppunt Heldere afspraken over besluitvorming en onderlinge afhankelijkheden (fase 3).
  • Neem de gemeenteraad mee in het hele proces, zodat de raad aan het eind van het proces goed is geïnformeerd en weloverwogen een besluit kan nemen.  
  • Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de deelnemende organisaties bereid zijn een rol te vervullen in het Wijkuitvoeringsplan, kan de gemeenteraad meer comfort geven bij het nemen van een besluit.
  • Houd je aan de afspraken over de wijze waarop bewoners betrokken worden; zie knooppunt Inspraakmogelijkheden bieden op wijkuitvoeringsplan (fase 4).Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk