Inloggen
4. Keuzes maken

Gezamenlijke besluitvorming over het concept-Wijkuitvoeringsplan

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het projectteam komt gezamenlijk tot een definitief Wijkuitvoeringsplan dat ze gaan voorleggen aan de gemeenteraad. Hierin is alle input van het participatieproces verwerkt, en zijn alle nodige aanpassingen gemaakt zodat alle leden van het projectteam erachter staan. 

Aanpak

Er ligt in deze fase al een concept-Wijkuitvoeringsplan (WUP). Dat beschrijft onder meer de keuze voor het nieuwe energiesysteem, hoe die keuze is gemaakt, en wat de consequenties zijn. Het bevat een planning en financieel plaatje. Bij dit knooppunt zorg je dat:

  • De input van het inspraakproces voor bewoners wordt besproken door het projectteam. Samen bepaal je tot welke aanpassingen die input leidt.
  • Alle leden van het projectteam doorgronden wat de consequenties zijn als deze WUP wordt uitgevoerd. Wat betekent dat voor hen? Zijn ze daarmee akkoord? Of welke aanpassing is nodig om wel akkoord te kunnen gaan?

Na het verwerken van de uitkomsten in de tekst is het definitieve Wijkuitvoeringsplan klaar. De betrokkenen van de gemeente is verantwoordelijk hoe en wanneer de WUP langs de raad gaat.

Tips

  • Volg de afspraken die zijn gemaakt in het knooppunt Heldere afspraken over besluitvorming en onderlinge afhankelijkheden (fase 3).
  • Neem de gemeenteraad mee in het proces, zodat de raad aan het eind van het proces goed is geïnformeerd en weloverwogen een besluit kan nemen in het knooppunt Wijkuitvoeringsplan naar de raad (fase 5).  
  • Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst waaruit blijkt dat de deelnemende organisaties bereid zijn hun rol te vervullen in het Wijkuitvoeringsplan, kan de gemeenteraad meer comfort geven bij het nemen van een besluit.
  • Benieuwd hoe het uitvoeringsplan in andere gemeenten eruit ziet? Zie hier een voorbeeld uit gemeente Meppel voor de wijk Berggierslanden