Inloggen
5. Voorbereiding

Wijkuitvoeringsplan naar de raad

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het Wijkuitvoeringsplan is met goedkeuring van alle partners in de projectgroep opgesteld. Het plan beschrijft de definitieve keuze voor de nieuwe infrastructuur van de wijk en de planning op uitvoeringsniveau. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het Wijkuitvoeringsplan. Als projectteam bereid je dit besluit voor. Je bewaakt dat het besluitvormingsproces zorgvuldig en volgens planning verloopt.

Aanpak

Maak als projectteam een duidelijke planning voor het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan. Onderdeel hiervan is een mijlpalenplanning en taakverdeling. Maak een oplegger bij het Wijkuitvoeringsplan waarin je de resultaten van participatie en afstemming met stakeholders benadrukt, zodat bestuurlijk duidelijk wordt wat de risico’s zijn van ‘het trekken aan een draadje’. Gebruik hierbij de verzamelde informatie uit de knooppunten die zijn doorlopen. Organiseer tijdens de aanloop naar het vaststellen van het Wijkuitvoeringsplan verschillende vragen- en revisierondes met het projectteam en (ambtelijke en politieke) opdrachtgevers.

Tips

  • Benieuwd hoe het uitvoeringsplan in andere gemeenten eruit ziet? Zie hier een voorbeeld uit gemeente Meppel voor de wijk Berggierslanden
  • Zorg voor een voorstel dat al in eerste aanleg integraal is, door vroeg af te stemmen met bijvoorbeeld financiële en juridische experts in de gemeentelijke organisatie. Maak gebruik van de uitkomsten van Keuzes maken over te verbinden opgaven (fase 4).
  • Check stukken goed op jargon en ingewikkelde juridische termen, of licht vaktermen minimaal toe ter verduidelijking. 
  • Houd stakeholders (inclusief bewoners) op de hoogte van de opeenvolgende processtappen.   

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk