Inloggen
5. Voorbereiding

Wijkuitvoeringsplan naar de raad

Draagt bij aan spoor:
C
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Het Wijkuitvoeringsplan is met goedkeuring van alle partners in de projectgroep opgesteld. Het plan beschrijft de definitieve keuze voor de nieuwe infrastructuur van de wijk en de planning op uitvoeringsniveau. Vervolgens neemt de gemeenteraad een besluit over het Wijkuitvoeringsplan. Als projectteam bereid je dit besluit voor. Je bewaakt dat het besluitvormingsproces zorgvuldig en volgens planning verloopt.

Aanpak

Maak als projectteam een duidelijke planning voor het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan. Onderdeel hiervan is een mijlpalenplanning en taakverdeling. Maak het Wijkuitvoeringsplan met behulp van de verzamelde informatie uit de knooppunten die zijn doorlopen. Organiseer tijdens het opstellen van het Wijkuitvoeringsplan verschillende revisierondes met het projectteam en (ambtelijke en politieke) opdrachtgevers.

Tips

  • Neem de gemeenteraad vanaf het begin mee in het proces van keuzes maken en besluitvorming, zodat de raad aan het eind van het proces goed is geïnformeerd en weloverwogen kan besluiten.
  • Zorg dat naast de projectpartners in de projectgroep ook belanghebbenden daarbuiten zijn geconsulteerd, zoals bewoners, VvE's en vastgoedeigenaren. Dit hangt samen met het knooppunt Inspraakmogelijkheden bieden op wijkuitvoeringsplan fase 4).
  • Maak duidelijk welke koppelkansen worden verzilverd en welke niet, en leg uit waarom. Kijk even terug naar het knooppunt Strategieën voor koppelkansen (fase 3).
  • Maak het Wijkuitvoeringsplan gedetailleerd genoeg, zodat de gemeenteraad een beslissing kan nemen en de uitvoering van start kan gaan. Stem de verdere details van het uitvoeringsplan af in overleg met marktpartijen en bewoners. Denk ook aan de benodigde faseringen en clusteringen van de wijk.
  • Het schrijven van een uitvoeringsplan is geen simpele klus. Een goed voorbeeld, zoals dit plan van de gemeente Vlieland, kan daarbij helpen.
  • Bij een akkoord
    • zorg zodra de omgevingswet in gaat voor borging in het omgevingsplan.
    • moet je aan de slag met vergunningen en allerlei andere toestemmingen die nodig zijn om de uitvoering te gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersafsluiting om de weg open te breken of onttrekken van grondwater. Deze worden vaak gemandateerd op afdelingsniveau, namens het college.
Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk