Inloggen
Terug

Nieuwe vormen van lokale democratie in Groningen

De Groninger burgertop van 2015, georganiseerd volgens de G1000-principes van David van Reybrouck, heeft voor inspiratie gezorgd voor een nieuwe vorm van lokale democratie. Hiermee is in vijf wijken geëxperimenteerd, met als doel: meer en andere mensen betrekken bij hun woonomgeving. Eén van deze experimenten is de coöperatieve wijkraad in de Oosterparkwijk in de gemeente Groningen. Door middel van loting zijn elf inwoners benoemd, aangevuld met zes gemeenteraadsleden. Bij elke gelote inwoner is aangebeld, juist om mensen te betrekken die anders niet aan tafel zouden komen. De rest van de wijk is in staat gesteld mee te doen door een panel van 400 gelote inwoners te vormen. Besluiten die deze wijkraad maakt worden ook daadwerkelijk overgenomen door de gemeenteraad. 
Nieuwe vormen van lokale democratie in Groningen