Inloggen
3. Strategieën identificeren

Business case voor de wijk opstellen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:
Let op, dit knooppunt kan bestuurlijk gevoelig zijn.

Doel

Voor elke mogelijke keuze is een zo goed mogelijke schatting gemaakt van de financiële gevolgen. 

Aanpak

Maak voor elk alternatief een globale berekening van de kosten en de besparingen of vergoedingen. Deze moeten voordeliger zijn dan ‘niets doen’. Je kunt hierbij de levensduur van de investeringen en verwachte prijsstijgingen meenemen zodat je niet alleen de kosten op korte termijn, maar ook die op lange termijn vergelijkt.

Begin vanuit de kosten aan de aanbodzijde, deze zijn vaak in de analyses onder de transitievisie warmte ingeschat. Houd wel rekening met de variabiliteit van kosten voor materialen en vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Leid de consumenten business case af uit het verwachte kostenniveau, aannames over deelname en de verwachte besparingen en opbrengsten.

Als de bouwvormen in je wijk sterk verschillen qua kenmerken is het verstandig aparte businesscases per segment op te stellen. Denk aan bezit van woningcorporaties, particuliere woningeigenaren, VvE's en eigenaren van zakelijk vastgoed. Maar ook aan monumentale bouw of dichtere en verspreide bebouwing.

Kijk niet alleen naar financiële kosten en baten, maar ook naar maatschappelijke kosten (dus inclusief collectief gedragen lasten) en footprint-uitkomsten. Benader de businesscases dynamisch, bijvoorbeeld als het gaat over deelname aan een collectieve voorziening en de schaalgrootte (kleiner beginnen, gaandeweg uitbreiden).

Tips

  • Kijk ook naar de in de wijk aanwezige utiliteitsbouw: bedrijven en voorzieningen. Winkels, kantoren of zwembaden hebben andere kosten en opbrengsten.
  • Maak aannames over toekomstige ontwikkelingen (prijzen, deelnamepercentages e.d.) expliciet. Dit zorgt er voor dat je later na kan trekken waar je rekening mee moet houden worden als externe factoren veranderen of zich onvoorziene ontwikkelingen in de wijk voordoen.
  • Reken niet toe naar gewenste uitkomsten. Het is juist de bedoeling dat ook financiële onhaalbaarheid zichtbaar wordt.
  • Vergeet de onderhoudskosten niet.
  • Benoem risico’s maar ook de mogelijke meevallers.