Inloggen
3. Strategieën identificeren

Aanpak gespikkeld bezit ontwikkelen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

VvE's met woningen in zowel particulier- als corporatiebezit, worden meegenomen in een gelijktijdige aanpak.

Aanpak

Sinds 2021 mogen corporaties managementtaken uitvoeren om de verduurzaming van particuliere woningen in rijtjes of appartementencomplexen, mogelijk te maken. De maatregelen zelf moeten uiteraard door de particuliere eigenaar zelf worden betaald en gefinancierd. De particulier kan worden benaderd met een aantal argumenten om mee te doen:

  • De corporatie koopt professioneel in bij betrouwbare partijen, en voert een gedegen markttoets uit.
  • Het uiterlijk van het hele complex is beter als de maatregelen op dezelfde manier worden uitgevoerd, dit is goed voor de leefbaarheid maar ook voor de verkoopwaarde van de woning.
  • De kosten dalen doordat gebruik kan worden gemaakt van schaalvoordelen.
  • Soms kunnen voorzieningen gedeeld worden, bijvoorbeeld een thermische bron (bodem, oppervlaktewater, collectieve warmtepomp e.d.) of openbare delen van het gebouw.
  • De overlast van de realisatie wordt beperkt als er in afstemming met alle bewoners kan worden gewerkt.

Tips

  • Het is natuurlijk niet mogelijk om een particulier te verplichten mee te doen, tenzij dit geregeld is in een VVE. Maar een intensieve benadering kan de deelname verhogen. Herhaling is hierbij een noodzaak; sommige mensen beslissen ineens, anderen hebben veel momenten nodig om zover te komen. Brieven, folders en gesprekken kunnen die momenten uitlokken.
  • Samenwerken met de marktpartij die de verduurzaming uitvoert, is vanaf het eerste moment belangrijk. Als dit een relatie van de woningcorporatie is, moet er namens de particulieren onderhandeld worden over een prijs, service, garantie en dergelijke. Dit gesprek vereist dus dat de bewoners aan tafel zitten en zo nodig ondersteund worden. 
  • Als de woningcorporatie nog een uitvraag moet doen om een partij te selecteren, zorg dan dat een goed aanbod voor zowel de huurwoningen als de koopwoningen onderdeel is van de gunningcriteria en de particulieren een stem hebben in de selectie. 
  • Geldt er voor gespikkeld bezit een koopgarant-afspraak of terugkoopregeling en kan de eigenaar de verduurzaming moeilijk betalen of financieren? De corporatie mag de verkoopvoorwaarden bij de notaris wijzigen (uitbreiden met een opstalrecht), zodat de corporatie pas bij verkoop van de woning de investering terug ontvangt. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk