Inloggen
3. Strategieën identificeren

Inzicht in kosten en opbrengsten van gekozen opgaven

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

De gekozen opgaven in het knooppunt 'Keuzes maken over te verbinden opgaven' zijn berekend op basis van kosten en opbrengsten. Hiermee wordt de keuze voor 'te verbinden opgaven' definitief. 

Aanpak

Breng met betrokken gemeentelijke domeinen en andere belanghebbenden in kaart wat de kosten en opbrengsten zijn voor het aanpakken van de gekozen opgaven. Kijk daarbij ook naar wat het oplevert om de opgave nu op te pakken, in plaats van op een later moment (buiten de wijkaanpak). Een duidelijke omschrijving van ambities, doelstellingen en maatregelen helpt om de kosten en baten zo concreet mogelijk te maken. 

Onderzoek of je voor bepaalde opgaven gebruik kunt maken van budgetten uit andere domeinen. Maak hiervoor eerst inzichtelijk welke afdeling (binnen welke bestuurslaag) aan welke opgaven werkt en waar het mandaat ligt. Kijk ook of er subsidies vanuit het Rijk of de Provincie beschikbaar zijn. Deze informatie neem je mee naar Gekozen opgaven uitwerken in Wijkuitvoeringsplan.

Als blijkt dat kosten te hoog of opbrengsten te laag zijn dan kan de keuze voor de te verbinden opgaven worden herzien. Je gaat dan dus terug naar het knooppunt Keuzes maken over te verbinden opgaven.

Tips

  • Probeer de meerwaarde van opgaven in eenzelfde eenheid uit te drukken. Wees er daarbij op voorbereid dat er waarschijnlijk weinig bekend is over de investering en het rendement van de interventie, zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Dit maakt het lastig om een cijfermatig onderbouwde casus te maken voor te verbinden opgaven. Verken daarom ook welke ‘niet monetaire’ kosten en baten geformuleerd kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld met een kwalitatieve onderbouwing zoals een Multi Criteria Analyse of werk met scores van ++ tot - -. 
  • De Maatschappelijke Impact Analyse (MIA) is een instrument dat de maatschappelijke meerwaarde van een opgaven inzichtelijk maakt. Transform Zuid-Holland neemt je mee in hoe je dit instrument kan inzetten om voor verschillende opgaven kosten en baten specifiek kan maken. Ook kan je gebruik maken van de opdracht “Maatschappelijke Impactanalyse” uit het Werk- en Doeboek van Transform. In dit doeboek zijn ook de opdrachten: “Potentie van haalbaarheid van de koppeling in kaart brengen” en “Bepaal welke opgaven waarde creëren en haalbaar zijn” behulpzaam om de toegevoegde waarde van te verbinden opgaven te concretiseren.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk