Inloggen
3. Strategieën identificeren

Financierbaarheid van verschillende energiesystemen inventariseren

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je weet wat de (on-)mogelijkheden zijn in financiering van de energiesystemen die voor de wijk overwogen worden. Je hebt de beschikbare financieringsconstructies verduidelijkt, passend bij de doelgroepen in de wijk.

Aanpak

In Financieringsmogelijkheden in beeld brengen (fase 2) zijn de verschillende mogelijkheden voor financiering verkend. Nu moet bij de verschillende opties voor een energiesysteem in de wijk, een beoordeling gemaakt worden van de financierbaarheid. 

Je bepaalt de financierbaarheid door antwoord te geven op twee vraagstukken: 

Het is van belang de financiering van voorgenomen investeringen passend te beoordelen. Voor elke optie moet er een haalbare route zijn om de investeringen te bekostigen, ook als het financiële rendement dat er tegenover staat pas later behaald wordt. In het algemeen wil de partij die middelen ter beschikking stelt, een vergoeding ontvangen om de risico’s te bestrijden en marge te realiseren. Hoe meer zekerheid dat de middelen te zijner tijd daadwerkelijk terugvloeien, hoe minder hoog die vergoeding hoeft te zijn. De kosten van financiering werken door in de businesscase, zodat deze twee aspecten in samenhang bekeken moeten worden.

Tips

  • Praat met partijen die financiering aanbieden; met welke cijfers rekenen zij doorgaans? Welke risico’s nemen zij mee?
  • Heeft de gemeente de financiële mogelijkheid om zelf infrastructuur te financieren? Dit kan veel voordeliger zijn dan als marktpartijen geld aantrekken (en doorbelasten).