Inloggen
3. Strategieën identificeren

Haalbaarheid van nieuwe energiesystemen onderzoeken

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt een beeld bij de technische, geografische en organisatorische haalbaarheid van het warmtesysteem dat overwogen wordt.

Aanpak

De capaciteit van het elektriciteitsnet is een aandachtspunt, maar er zijn er meer. De uitvoeringscapaciteit bij de gemeente en de ruimte in de ondergrond spelen bijvoorbeeld ook een rol. Zie ook Mogelijkheden voor duurzaam energiesysteem verkennen (fase 2).

De netbeheerder kan aangeven wat de huidige staat van het elektriciteitsnet is en of het mogelijk is dat veel woningen en gebouwen in de wijk binnen korte tijd overstappen naar een individuele oplossing op basis van bijvoorbeeld een lucht-water warmtepomp. Dit is vaak ook al aangegeven in de Transitievisie Warmte.

De netbeheerder kan ook aangeven of er veel geïnvesteerd moet worden in het gasnet om het in stand te houden.

De technische mogelijkheden van een warmtenet hangen samen met de volgende aspecten:
  • wel / geen aanwezigheid van een bron van restwarmte
  • wel / geen (stromend) oppervlaktewater waar warmte aan kan worden onttrokken
  • de mogelijkheid om bodemwarmte te benutten (mag er geboord worden, zo ja, hoe diep)

Er zijn strategieën om eventuele capaciteitsproblemen op te lossen in de toekomst of nieuwe technieken toe te passen voor een collectief systeem. Verken deze strategieën maar houd rekening met onzekerheid.

Tips

  • Vrijwel niets is onhaalbaar, vrijwel niets is zonder meer haalbaar. Een onderzoek naar haalbaarheid zou uitspraken kunnen doen of de oplossing nog voldoende concurrerend is met andere oplossingsrichtingen, als de kosten van benodigde maatregelen meegeteld worden.
  • Als je samenwerkt met externe adviseurs, houdt dat er dan rekening mee dat ze mogelijk minder risico inprijzen in hun calculaties over de haalbaarheid van een collectief systeem. In een aantal PAW-proeftuinwijken leidde dit tot vertraging.