Inloggen
5. Voorbereiding

Inrichten financiële arrangementen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

De financiële arrangementen zijn voorbereid en daarbij is rekening gehouden met alle woningeigenaren. Je hebt de toegang naar het Warmtefonds en subsidieregelingen vergemakkelijkt. Ook zijn de benodigde contracten voorbereid. 

Aanpak

Schep voor de bewoner en zeker de particuliere woningeigenaar, helderheid in de wirwar van financiële regelingen. Je kunt daarbij voortbouwen op de eerdere knooppunten Financiering en subsidies in kaart brengen (fase 3) en de Bepalen van verdeling van de benodigde investeringen (fase 4). Maak er tijd voor, want het is een ingewikkelde puzzel waarbij het speelveld en de spelregels voortdurend veranderen.

Maak om te beginnen een helder onderscheid tussen subsidie en financiering. Voor bewoners is het beide een antwoord op de vraag ‘hoe betaal ik het’ maar subsidie hoeft niet te worden terugbetaald. Subsidie en financiering kunnen elkaar wel raken. Een belangrijke subsidie (ISDE) wordt bijvoorbeeld achteraf uitgekeerd, waardoor dit kan leiden tot een financieringsbehoefte

Besteed extra aandacht aan de groep particuliere woningeigenaren in slecht geïsoleerde woningen, een laag vrij besteedbaar inkomen en een zuinig stookprofiel. Zij kunnen renovatie moeilijk betalen uit besparing op hun energielasten.

Tips

  • Er zijn bedrijven die de particulier ook op dit gebied ontzorgen; overweeg met één van deze bedrijven samen te werken.
  • Zorg dat de informatie die je deelt toegankelijk is voor iedereen. Denk hierbij aan verschillende kanalen, vormen en talen van communicatie.
  • Als in de gemeente een budgetcoach actief is, werk dan hiermee samen.
  • Organiseer samen met een bedrijf of met de plaatselijke organisatie van vrijwillige coaches een goede persoonlijke ondersteuning indien hierom gevraagd wordt en maak dit aanbod goed bekend.