Inloggen
5. Voorbereiding

Inrichten financiële arrangementen

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

De financiële arrangementen zijn voorbereid en daarbij is rekening gehouden met alle woningeigenaren. Je hebt de toegang naar het Warmtefonds en subsidieregelingen vergemakkelijkt. Ook zijn de benodigde contracten voorbereid. 

Aanpak

Schep voor de bewoner en zeker de particuliere woningeigenaar, helderheid in de wirwar van financiële regelingen. Je kunt daarbij voortbouwen op de eerdere knooppunten Financieringsmogelijkheden in beeld brengen (fase 3) en de Bepalen van verdeling van de benodigde investeringen (fase 4). Maak er tijd voor, want het is een ingewikkelde puzzel waarbij het speelveld en de spelregels voortdurend veranderen.

Maak om te beginnen een helder onderscheid tussen subsidie en financiering. Voor bewoners is het beide een antwoord op de vraag ‘hoe betaal ik het’ maar subsidie hoeft niet te worden terugbetaald. Subsidie en financiering kunnen elkaar wel raken. Een belangrijke subsidie (ISDE) wordt bijvoorbeeld achteraf uitgekeerd, waardoor dit kan leiden tot een financieringsbehoefte

Besteed extra aandacht aan de groep particuliere woningeigenaren in slecht geïsoleerde woningen, een laag vrij besteedbaar inkomen en een zuinig stookprofiel. Zij kunnen renovatie moeilijk betalen uit besparing op hun energielasten.

Tips

  • Er zijn bedrijven die de particulier ook op dit gebied ontzorgen; overweeg met één van deze bedrijven samen te werken.
  • Het lezen van informatie is voor een groot deel van de inwoners een te hoge drempel. Een video kan hier een oplossing zijn.
  • Als in de gemeente een budgetcoach actief is, werk dan hiermee samen.
  • Zorg ook voor een websitepagina die ook goed vindbaar is. 
  • Organiseer samen met een bedrijf of met de plaatselijke organisatie van vrijwillige coaches een goede persoonlijke ondersteuning indien hierom gevraagd wordt en maak dit aanbod goed bekend.