Inloggen
Terug

Inrichten financiële arrangementen

Draagt bij aan spoor:
D
Betrokken partijen:

Doel

Je bereidt de financiële arrangementen voor en houdt daarbij rekening met alle woningeigenaren. Zo nodig wordt er een fonds opgericht. Ook bereid je de benodigde contracten voor. Je bouwt voort op de eerdere knooppunten Uitwerken financiële arrangementen (fase 3) en Bepalen van benodigde investeringen en verdeling van kosten (fase 4).

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Denk aan álle woningeigenaren: welgestelde eigenaren, minima, zakelijke vastgoedbeheerders en de woningcorporatie. In de volgende fase krijgen individuele woningeigenaren een individueel fiancieringsaanbod. Zie knooppunt Individuele financiering aanbieden (fase 5).
  • Bij de inrichting van financiële arrangementen kunnen allerlei partijen betrokken zijn, zoals banken, hypotheekverstrekkers, gemeente, vastgoedeigenaren en juridische partijen. 
  • Wil je een fonds oprichten? Steek je licht eens op bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). 

Uit de praktijk

Gebouwgebonden financiering in Assen

De financiering van grootschalige energierenovatie is voor de meeste woningeigenaren een grote uitdaging. Veel mensen hebben dit geld niet op de plank liggen, kunnen of willen niet lenen en vinden deze lange termijn investering een te groot risico. Het Asser Servicekostenmodel is ontwikkeld voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en maakt de financiering van grootschalige energierenovatie mogelijk via een gebouwgebonden financiering.
Gebouwgebonden financiering in Assen