Inloggen
5. Voorbereiding

Planning van uitvoerende werkzaamheden afstemmen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je bevordert de goede afstemming tussen marktpartijen en de zakelijke vastgoedeigenaren, onderhoudspartijen, hulpdiensten enz. Alle deelplanningen worden op elkaar afgestemd. Dit geldt ook voor werkzaamheden op straat en in de grond. Het is belangrijk dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft en dat de uitvoering zo soepel mogelijk verloopt.

Aanpak

Richt een regelmatig overleg in met vertegenwoordigers op het operationele niveau. In dit overleg worden planningen naast elkaar gelegd en wordt eventuele overlap gesignaleerd.
Denk ook aan partijen die tot nu toe niet aan tafel zitten, zoals eigenaren van ondergrondse infrastructuur op het gebied van water en telecom.
Besteed aandacht aan communicatie; je kunt beter vooraf uitleggen waarom de straat toch twee keer open moet, dan achteraf.
Innovaties van bedrijven maken gelijktijdige aanleg van verschillende infrastructuren in toenemende mate mogelijk, door meer toepassing van prefab waardoor minder gespecialiseerde opleidingseisen nodig zijn. Zorg dat je van recente oplossingen op de hoogte bent.
Inventariseer welke kosten gezamenlijk kunnen worden gedragen om dubbel werk te voorkomen (bijvoorbeeld proefsleuven).
Ga na of gezamenlijk uitvragen tot kostenvoordelen zou kunnen leiden.

Tips

  • Verbeter de beeldkwaliteit in de wijk door het uiterlijk van verschillende bovengrondse behuizingen op elkaar af te stemmen
  • Ga na of sluimerende ambities meteen kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld ondergrondse afvalcontainers) 
  • De ruimte in de ondergrond is schaars, juist in binnenstedelijke gebieden waarin thermische netten voor de hand liggen; zorg voor een gezamenlijke oplossing voor dit verdelingsvraagstuk
  • Zakelijke vastgoedeigenaren hebben vaak lopende contracten met onderhoudspartijen, bijvoorbeeld voor CV-ketels. Marktpartijen zijn aannemers/ bouwers die een renovatie uitvoeren. Dit betekent dat zowel de onderhoudspartij als de marktpartij die de renovatie uitvoert, op locatie werkzaamheden verrichten.
  • Zorg voor een goede planning, afstemming en heldere communicatie richting bewoners en gebruikers.
  • Werk in de straat vraagt vroegtijdig en goed overleg met de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance. Ook zijn er regels van toepassing hoeveel meter tegelijk mag worden opengelegd. Wees hier op voorbereid.