Inloggen
5. Voorbereiding

Planning van uitvoerende werkzaamheden afstemmen

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je bevordert de goede afstemming tussen marktpartijen en de zakelijke vastgoedeigenaren en hun onderhoudspartijen. Alle deelplanningen worden op elkaar afgestemd. Dit geldt ook voor werkzaamheden op straat en in de grond. Het is belangrijk dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft en dat de uitvoering zo soepel mogelijk verloopt.

Aanpak

Inhoud volgt

Tips

  • Zakelijke vastgoedeigenaren hebben vaak lopende contracten met onderhoudspartijen, bijvoorbeeld voor CV-ketels. Marktpartijen zijn aannemers/ bouwers die een renovatie uitvoeren. Dit betekent dat zowel de onderhoudspartij als de marktpartij die de renovatie uitvoert, op locatie werkzaamheden verrichten.
  • Bouw aan een goede relatie tussen deze partijen door goede afspraken te maken over de uitvoering en de voorwaarden. 
  • Zorg voor een goede planning, afstemming en heldere communicatie richting bewoners en gebruikers.
  • Houd de overlast zo beperkt mogelijk, ook als de straat open moet voor een warmtenet en/of verzwaring van het elektriciteitsnet. Voorkom 40 werkbusjes in de straat.
  • Vraag commitment van alle uitvoerende partijen. Het helpt als de marktpartij er zelf ook belang bij heeft dat de opdracht goed en volgens planning verloopt. 
  • Deel de uitvoeringsplanningen zo vroeg mogelijk met de betrokken stakeholders. Zorg dat betrokken partijen hun planningen onderling afstemmen, om logistieke problemen tijdens de uitvoering en daarmee vertraging te voorkomen. 
  • Wees je bewust van verschillen tussen woningeigenaren, ook al wonen ze in dezelfde flat of hetzelfde appartementengebouw. Onderzoek wat mensen aan informatie en ondersteuning nodig hebben en speel daar op in, zodat elke woningeigenaar op een passende manier wordt benaderd. Daarmee vergroot je het draagvlak voor de aanpak bij woningeigenaren.
  • Bij de aanleg van een warmtenet moeten grote gedeeltes van straten worden afgezet. Dit vraagt vroegtijdig en goed overleg met de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance. Ook zijn er regels van toepassing hoeveel meter tegelijk mag worden opengelegd. Wees hier op voorbereid, zodat er geen vertraging ontstaat door problemen in de uitvoering.

Uit de praktijk

Aanleg collectieve warmteoplossing kan moeizaam verlopen bij gebrek aan draagvlak

Als bewoners het niet eens zijn met de wijkaanpak kan dit tot vervelende situaties leiden. Zo gooiden flatbewoners tijdens de aanleg van een warmtenet allerlei objecten naar beneden, waardoor de aannemer niet veilig kon werken en het project 1,5 maand stil lag. Pas nadat er een constructie met vangnetten was gebouwd, werd het project voortgezet. Dit maakt eens te meer duidelijk hoe belangrijk het is om draagvlak voor een wijkaanpak te verwerven.
Aanleg collectieve warmteoplossing kan moeizaam verlopen bij gebrek aan draagvlak