Inloggen
5. Voorbereiding

Planning van uitvoerende werkzaamheden afstemmen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

De (deel)planningen van uitvoerende werkzaamheden door marktpartijen, zakelijke vastgoedeigenaren, onderhoudspartijen, hulpdiensten enz. zijn afgestemd. Het is daarbij belangrijk dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft en dat de uitvoering zo soepel mogelijk verloopt.

Aanpak

Richt een terugkomend overleg in met vertegenwoordigers op het operationele niveau. In dit overleg worden planningen naast elkaar gelegd en wordt eventuele overlap gesignaleerd. Denk daarbij ook aan partijen die tot nu toe niet aan tafel zaten, zoals eigenaren van ondergrondse infrastructuur op het gebied van water en telecom. 

Inventariseer welke kosten gezamenlijk kunnen worden gedragen om dubbel werk te voorkomen (bijvoorbeeld proefsleuven). Ga ook na of sluimerende ambities meteen kunnen worden gecombineerd (bijvoorbeeld ondergrondse afvalcontainers). 

Vergeet ten slotte niet voor een goede planning, afstemming en heldere communicatie richting bewoners en gebruikers.

Tips

  • Besteed aandacht aan communicatie en zorg dat deze toegankelijk is voor iedereen. De werkzaamheden kunnen voor veel onrust zorgen in de wijk, het dorp of het gebied waar je aan de slag gaat. Zorg ervoor dat de bewoners tijdig weten wat ze kunnen verwachten en houd zoveel mogelijk rekening met hun behoeftes. 
  • Innovaties van bedrijven maken gelijktijdige aanleg van verschillende infrastructuren in toenemende mate mogelijk, door meer toepassing van prefab waardoor minder gespecialiseerde opleidingseisen nodig zijn. Zorg dat je van recente oplossingen op de hoogte bent.
  • Verbeter de beeldkwaliteit in de wijk door het uiterlijk van verschillende bovengrondse behuizingen op elkaar af te stemmen
  • De ruimte in de ondergrond is schaars, juist in binnenstedelijke gebieden waarin thermische netten voor de hand liggen; zorg voor een gezamenlijke oplossing voor dit verdelingsvraagstuk
  • Zakelijke vastgoedeigenaren hebben vaak lopende contracten met onderhoudspartijen, bijvoorbeeld voor CV-ketels. Marktpartijen zijn aannemers/ bouwers die een renovatie uitvoeren. Dit betekent dat zowel de onderhoudspartij als de marktpartij die de renovatie uitvoert, op locatie werkzaamheden verrichten.
  • Werk in de straat vraagt vroegtijdig en goed overleg met de hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance. Ook zijn er regels van toepassing hoeveel meter tegelijk mag worden opengelegd. Wees hier op voorbereid.