Inloggen
5. Voorbereiding

Aanbieder selecteren voor het gekozen energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt op grond van de gunningscriteria de marktpartij geselecteerd met het best passende aanbod. Deze partij gaat het nieuwe energiesysteem in de wijk aanleggen. Dit kan ook een consortium zijn, of meerdere partijen die elk een kavel voor hun rekening nemen. 

Aanpak

In de projectgroep kies je uit de inschrijvingen de beste aanbieding. Wie daarin de zwaarstwegende stem heeft, kan van wijk tot wijk verschillen. Als de woningcorporatie veel bezit heeft, zal deze een belangrijke stem hebben. Als een bottom up coöperatie het initiatief neemt, is de gemeente faciliterend en hebben de inwoners veel in te brengen. In andere gevallen is de gemeente doorslaggevend.
Je kunt partijen ook uitnodigen samen te werken, om zo meer sterke aspecten van aanbiedingen te verenigen.

Tips

  • Maak aan andere inschrijvers goed duidelijk waarom je de keuze zo gemaakt hebt 
  • Informeer belanghebbenden die niet nauw betrokken waren uitvoerig over het proces en de onderbouwing van je keuze