Inloggen
5. Voorbereiding

Communicatieplan opstellen voor realisatiefase

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Bewoners en huurders weten wat de uitvoering van de renovatie van hun woning inhoudt en hoe de planning verloopt. Ook weten zij welke overlast de aanpak in de woning en in de wijk met zich mee brengt, zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Er is duidelijkheid over hoe bewonerservaringen in de wijk gecommuniceerd gaan worden tijdens de realisatie van het uitvoeringsplan. 

Aanpak

Ontwikkel een gezamenlijke communicatiestrategie met de algemene kernboodschappen, doelgroepspecifieke kernboodschappen, mediakeuze, timing (contentkalender), reactiemogelijkheden en follow up. Zorg dat iedereen, ook de uitvoerende personen op straat, van de kernboodschappen op de hoogte zijn. 

Communicatie kan veel impact hebben, zowel positief als negatief. Goede en eerlijke communicatie over bewonerservaringen kan leiden tot:
 • mogelijkheid om in te spelen op slechte ervaringen, 
 • bewoners die nog geen gerenoveerde woningen hebben mee nemen in het proces, en 
 • bewoners die nog niet hebben gekozen voor een renovatieconcept meer inzicht geven in hoe mogelijkheden eruit zien.

Denk goed na welke kanalen je gaat gebruiken om iedereen te bereiken. Concretiseer wanneer je communiceert (voor/tijdens/na renovaties), hoe frequent en wie akkoord moet geven op de uitingen. Bedenk hoe de gemeente, woningcorporatie en marktpartijen hierin kunnen samenwerken. 

Organiseer een plek waar bewoners terecht kunnen met vragen en klachten. Wie is het aanspreekpunt waarover en wat en wie treedt op als het misgaat? 

Tips

 • Bereid het goed voor, en laat een communicatieprofessional meedenken of uitvoeren. 
 • Denk een stap vooruit; maak bijvoorbeeld een communicatie-uiting over een fictieve goede en slechte bewonerservaring
 • Zet klimaatpsychologie in om communicatie zodanig in te zetten dat bewoners positief te betrekken.
 • De woningcorporatie is verantwoordelijk om haar huurders te informeren. Het projectteam is verantwoordelijk om te communiceren naar particulieren en professionele vastgoedeigenaren. Zorg dat de inhoud is afgestemd voor een eenduidig ‘verhaal’ in de wijk; zorg ook dat de planning aansluit.
 • Communiceer een integrale boodschap en deel een planning waar alle activiteiten in staan. Maak inzichtelijk welke veranderingen wanneer in de wijk plaatsvinden.
 • Communiceer tijdig en eerlijk hoe lang en hoeveel overlast er in de woning en in de wijk is, zodat mensen zich daarop kunnen voorbereiden.
 • Onverwachte overlast wordt namelijk als erger beleefd dan overlast waarop men is voorbereid.
 • Een proefwoning geeft bewoners de kans om te zien hoe een verduurzaamd huis eruit ziet en werkt. Organiseer bijvoorbeeld een bewonersavond in een proefwoning, zodat bewoners hiermee kennismaken en vragen kunnen stellen.
 • Communiceer niet uitsluitend met geschreven tekst maar ook met video en persoonlijke uitleg. 

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk