Inloggen
Terug

Flora en fauna in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
B C
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt de ecologische uitgangssituatie in het gebied in kaart, zodat je in het vervolgproces rekening kunt houden met beschermde gebouwbewonende diersoorten in de wijk, zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Aanpak

Je laat ecologisch onderzoek in het gebied uitvoeren en een soortenmanagementplan opstellen. Dit heb je nodig om een Strategie voor flora en fauna in de wijk (fase 3) op te stellen, en ook om eventueel een ontheffing voor de Wet natuurbescherming te krijgen. 

Tips

  • Flora en fauna hebben grote impact op de wijkaanpak. Alle woning- en vastgoedeigenaren komen met flora en fauna in aanraking, omdat in bijna alle gebouwen isolatiemaatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen nesten afsluiten van vogels en andere dieren. Het is dan nodig om ontheffing te krijgen. Als hier niet aan de voorkant van het proces op wordt ingespeeld kunnen projecten langdurige vertraging oplopen.
  • Zorg voor een goed onderzoek naar flora & fauna en houd daar rekening mee in de plannen van de wijkaanpak. Houd er in de planning rekening mee dat een ecologisch onderzoek een jaarrond inventarisatie vraagt. De provincie kan de uitvoering van het project blokkeren als de bescherming van flora en fauna niet voldoende gewaarborgd is.
  • Overleg met alle woningcorporaties (en andere zakelijk vastgoedeigenaren) in de wijk over een gezamenlijk ecologisch onderzoek. In dat geval hoeven ecologen maar één keer de wijk in om een soortenmanagementplan te maken. Het is goedkoper, leidt tot hogere kwaliteit, en is een goede manier om ook particulieren woningen mee te nemen in de inventarisatie. Overweeg zelfs om het onderzoek gemeente-breed te laten uitvoeren, zodat andere wijken meteen in kaart worden gebracht. 
  • Renovatieconcepten met het NOM-keur hebben ontheffing van de Wet natuurbescherming, omdat ze voldoen aan de Gedragscode natuurinclusief renoveren.
  • Laat je door anderen inspireren en maak gebruik van hun tools. Teeb.stad.nl bijvoorbeeld geeft inzicht in bestaande natuurwaarden.
  • Check de informatie van de Rijksoverheid over de Wet natuurbescherming.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk