Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Flora en fauna in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt de ecologische uitgangssituatie in het gebied in kaart. Zo kan je in het vervolgproces in de wijk rekening houden met beschermde diersoorten die in gebouwen wonen, zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Aanpak

Je laat ecologisch onderzoek in het gebied uitvoeren en een soortenmanagementplan opstellen. Dit heb je nodig om een Strategie voor flora en fauna in de wijk (fase 3) op te stellen, en ook om eventueel een ontheffing voor de Wet natuurbescherming te krijgen. De provincie kan de uitvoering van het project blokkeren als de bescherming van flora en fauna niet voldoende gewaarborgd is. Houd in de planning van de wijkaanpak rekening met de tijd dat de uitvoering van dit onderzoek vraagt; het gaat om een inventarisatie over alle seizoenen. 

Het kan zijn dat er al informatie beschikbaar is over flora en fauna in de wijk, bijvoorbeeld over bijzondere soorten in het gebied waarmee de aanpak rekening moet houden. Onderzoek of deze informatie binnen de gemeentelijke organisatie bekend is en praat met andere belanghebbenden, zoals de woningcorporatie, die ook te maken krijgt met de Wet natuurbescherming bij de uitvoering van renovatie- en verduurzamingsmaatregelen aan de woning.

Tips

  • Flora en fauna hebben grote impact op de wijkaanpak. Alle woning- en vastgoedeigenaren komen met flora en fauna in aanraking, omdat in bijna alle gebouwen isolatiemaatregelen worden getroffen. Deze maatregelen kunnen nesten afsluiten van vogels en andere dieren. Het is dan nodig om ontheffing te krijgen. Als hier niet aan de voorkant van het proces op wordt ingespeeld kunnen projecten langdurige vertraging oplopen.
  • Overleg met alle vastgoedeigenaren in de wijk over een gezamenlijk ecologisch onderzoek. In dat geval hoeven ecologen maar één keer de wijk in om een soortenmanagementplan te maken. Het is goedkoper, leidt tot hogere kwaliteit, en is een goede manier om ook particulieren woningen mee te nemen in de inventarisatie. Overweeg zelfs om het onderzoek gemeente-breed te laten uitvoeren, zodat andere wijken meteen in kaart worden gebracht. 
  • Laat je door anderen inspireren en maak gebruik van hun tools. Teeb.stad.nl geeft bijvoorbeeld inzicht in bestaande natuurwaarden.
  • Check de informatie van de Rijksoverheid over de Wet natuurbescherming.