Inloggen
Terug

Flora en fauna in kaart brengen

Draagt bij aan spoor:
B C
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt de ecologische uitgangssituatie in het gebied in kaart, zodat je in het vervolgproces rekening kunt houden met beschermde gebouwbewonende diersoorten in de wijk, zoals gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.


Aanpak

  • Je laat ecologisch onderzoek in het gebied uitvoeren en een soortenmanagementplan opstellen. Dit heb je nodig om een Strategie voor flora en fauna in de wijk (fase 3) op te stellen, en ook om eventueel een ontheffing voor de Wet natuurbescherming te krijgen. 
  • Laat je door anderen inspireren en maak gebruik van hun tools. Teeb.stad.nl bijvoorbeeld geeft inzicht in bestaande natuurwaarden.
  • Check de informatie van de Rijksoverheid over de Wet natuurbescherming.

Tips

  • Houd er in de planning rekening mee dat een ecologisch onderzoek een jaarrond inventarisatie vraagt. 
  • Zorg ervoor dat het soortenmanagementplan meteen op gemeentelijk niveau wordt gemaakt, zodat alle soorten in alle wijken in kaart worden gebracht.
  • Bevorder de samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie. De woningcorporatie in een wijk zorgt voor kritische massa aan de vraagkant. Voor een warmtenet kan dit een belangrijke factor zijn. De snelheid waarmee bewoners overstappen op de nieuwe energiebron is van grote invloed op de businesscase.
  • Renovatieconcepten met het NOM-keur hebben ontheffing van de Wet natuurbescherming, omdat ze voldoen aan de Gedragscode natuurinclusief renoveren.
  • Zorg voor een goed onderzoek naar flora & fauna en houd daar rekening mee in de plannen van de wijkaanpak. De provincie kan de uitvoering van het project blokkeren als de bescherming van flora en fauna niet voldoende gewaarborgd is.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk