Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Overzicht van bestaande plann(ing)en

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

De bestaande plannen en planningen voor de wijk zijn in kaart gebracht. Van deze plannen is inzichtelijk gemaakt wat de kansen en risico’s zijn van het koppelen aan de wijkaanpak. 

Aanpak

In dit knooppunt zoek je naar kansen om aan te haken op bestaande plannen in de wijk, wat ook wel ‘de gecoördineerde uitvoering’ wordt genoemd. 

  1. Vraag bestaande plannen en planningen op bij de relevante gemeentelijke domeinen zoals bouw- en woningtoezicht, welstand, water en riolering, ruimtelijke ordening en groen; en bij andere belanghebbenden uit het fysieke domein zoals het waterbedrijf, waterschap en de netbeheerder. Dit gesprek kan gecombineerd worden met de uitvoering van het knooppunt Inzicht in fysieke en geografische kenmerken die invloed hebben op het toekomstige energiesysteem. 
  2. Het projectteam bekijkt waar er op basis van het overzicht van plannen koppelingen gemaakt kunnen worden met de wijkaanpak. Zoek daarbij naar 'natuurlijke momenten', zoals verhuizingen, geplande renovaties en werkzaamheden aan het riool of de herinrichting van de straat. Het verbinden van dergelijke opgaven kan overlast voor bewoners beperken. Zo is het is voor bewoners prettig als de straat maar één keer open hoeft.

Informatie die je in deze fase ophaalt gebruik je ook in fase 5 bij het knooppunt Planning van uitvoerende werkzaamheden afstemmen

Tips

  • Zorg dat in het overzicht van bestaande plannen onderscheid wordt gemaakt tussen plannen op regio-, wijk-, buurt-, straat- en gebouwniveau. 
  • Het is effectiever te zoeken naar plannen die over 2+ jaar van start gaan, dan om te kijken naar projecten die nu lopen of van start gaan. 
  • Het is belangrijk goed te kijken naar de bestaande plannen van vastgoedeigenaren zoals woningcorporaties. Een stuk als het Meerjarenonderhoudsplanning biedt inzicht in natuurlijke onderhoudsmomenten, maar ook wat deze eigenaren zelf hebben gepland op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie. Dit laatste kan helpen om de strategie voor bepaalde woningen en de wijk te bepalen.