Inloggen
Terug

Met actieve opstelling zorgen voor bekendheid bij andere gemeentelijke afdelingen

Voor het in kaart brengen van de warmte-opties heeft de afdeling Energietransitie van de gemeente Leiden in de Transitievisie Warmte rekening gehouden met ontwikkelingen in andere gemeentelijke afdelingen. Denk aan de vervanging van riolering, ingrepen in de openbare ruimte en de realisatie van infrastructuurprojecten en gebiedsontwikkelingen. Hier hebben zij zelf een actieve rol in genomen, omdat je niet direct kan verwachten dat gemeentelijke afdelingen zich spontaan melden. Je moet zelf een plek 'verdienen' binnen de organisatie. Dit heeft er in Leiden toe geleid dat bijvoorbeeld afstemming met de afdeling Beheer (verantwoordelijk voor rioolvervanging) volop gebeurt: ‘Willen jullie meedoen? Waar moeten we rekening mee houden? Kijk maar of je kunt aanhaken, wij hebben vanuit ons beleid prioriteit met ons project.' Hoe vaker de afdeling Energietransitie zelf aansluit bij ontwikkelingen in andere beleidsdomeinen, hoe groter de kans dat andere afdelingen in de toekomst aan de afdeling denken als er in hun domein iets gebeurt waarbij de wijkaanpak kan aansluiten.
Met actieve opstelling zorgen voor bekendheid bij andere gemeentelijke afdelingen