Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Inzicht in fysieke en geografische kenmerken die invloed hebben op het toekomstige energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

De fysieke en geografische kenmerken van de wijk zijn in kaart gebracht. Dit stelt je in staat om te bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een (nieuw) duurzaam, lokaal energiesysteem. Bijvoorbeeld: wat is de dichtheid van de bebouwing? Hoeveel ruimte is er naast andere leidingen in de ondergrond? 

Aanpak

Doe onderzoek of laat een onderzoek uitvoeren. Je hebt informatie nodig over: 

  • De wijk 
  • De gebouwen in de wijk 
  • De omliggende omgeving van de wijk 
  • Oppervlaktewater
  • Infrastructuur (wegen e.d.) die door de wijk loopt
  • Ecologie
  • Bodem

Bepaal van tevoren de focus van het onderzoek. Als je bijvoorbeeld verwacht dat er een warmtenet komt, onderzoek dan wat er voor beschikbare warmtebronnen in de omgeving zijn. Benut de informatie die er al is. Gebruik hiervoor in ieder geval de geformuleerde Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte. Deze beden informatie over de bodemgesteldheid (en daarmee bijvoorbeeld geschiktheid voor geothermie of aanleg van een warmtenet), de capaciteit van de energie-infrastructuur, de plannen voor de energie-infrastructuur, aanwezige warmtebronnen en de plannen voor duurzame elektriciteitsopwekking.

Tijdens het onderzoek betrek je relevante belanghebbenden die informatie bezitten over de fysieke en geografische kenmerken van de wijk, gebouwen en omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de netbeheerder (vervangingsopgave gas- en/of elektriciteitsnetten), waterschappen (beschikbare bronnen) en zakelijke vastgoedeigenaren (onderhouds- en/of verduurzamingsstrategie).

De uitkomsten van dit knooppunt gebruik je om de mogelijkheden voor een duurzaam energiesysteem te verkennen. Zie hiervoor Mogelijkheden voor duurzaam energiesysteem verkennen (fase 2). 

Tips

  • Betrek relevante gemeentelijke en regionale beleidsopgaves rondom klimaatadaptatie, nieuwbouw, herontwikkeling, groenvoorziening, parkeeropgaves en plannen voor infrastructuur bij de wijkaanpak.
  • Gebruik de klimaatmonitor voor data over oa. CO2-uitstoot, energiegebruik en hernieuwbare energie. Te gebruiken voor energie- en klimaatbeleid. 
  • Betrek indien nodig de welstandscommissie voor informatie over de geldende erfgoedwetgeving. Ook simpele isolatie-ingrepen kunnen aan strikte wetgeving gebonden zijn.