Inloggen
Terug

Inzicht in fysieke en geografische kenmerken die invloed hebben op het toekomstige energiesysteem

Draagt bij aan spoor:
F
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt de fysieke en geografische kenmerken in kaart die invloed kunnen hebben op het (nieuwe) energiesysteem. Bijvoorbeeld: hoeveel ruimte is er naast andere leidingen in de ondergrond? Wat zijn de technische mogelijkheden voor het aanleggen van een WKO-systeem? Welke impact hebben plannen in andere wijken op de mogelijkheden voor deze wijk? 

Aanpak

Je hebt informatie nodig over het gebied, de gebouwen en de omgeving om te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn voor een duurzaam lokaal energiesysteem, zie knooppunt: Mogelijkheden voor duurzaam energiesysteem verkennen. Laat een onderzoek uitvoeren. Bepaal van tevoren de focus van dat onderzoek. Bijvoorbeeld, als je verwacht dat er een warmtenet komt, onderzoek wat de beschikbare warmtebronnen in de omgeving zijn.

Tips

  • Benut de informatie die er al is. Zo biedt de Regionale Energiestrategie (RES) informatie over de bodemgesteldheid (geschiktheid voor geothermie, aanleg warmtenet), de kwaliteit van de energie-infrastructuur (capaciteit elektriciteitsnet), de plannen voor de energie-infrastructuur, aanwezige warmtebronnen, biomassa en waterstofbronnen en de plannen voor duurzame elektriciteitsopwekking.
  • Betrek zo mogelijk ook de gemeentelijke en regionale beleidsopgaves rondom klimaatadaptatie, nieuwbouw, herontwikkeling, groenvoorziening, parkeeropgaves en plannen voor infrastructuur bij de wijkaanpak.
  • Gebruik de klimaatmonitor voor data over oa CO2-uitstoot, energiegebruik en hernieuwbare energie. Te gebruiken voor energie- en klimaatbeleid
  • Vind je het lastig te bepalen welke tool geschikt is voor jouw vraagstuk? Gebruik de toolkit 'Energietransitierekenmodellen', en specifiek daarin het overzicht en de keuzehulp

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk