Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Koppeling met vergelijkbare woningen op andere plekken

Draagt bij aan spoor:
B
Betrokken partijen:

Doel

Je brengt vergelijkbare huur- en koopwoningen in de wijk of het gebied in kaart. Door een koppeling te maken tussen vergelijkbare woningen, schep je mogelijkheden tot opschaling. Ook kun je leren van eerdere ervaringen met de aanpak van vergelijkbare woningen op andere plekken. 

Aanpak

Gebruik de typologie van de voorbeeldwoningen van RVO om te bepalen in welke categorieën de woningen in het gebied vallen.

Tips

  • Vraag de woningcorporatie inzicht te geven in het type woningen dat zij bezit en zo mogelijk een lijntje te leggen naar woningcorporaties met een vergelijkbaar woningbezit.
  • Bij een typologie die veel voorkomt in de sociale huursector, kan het zinvol zijn om te zoeken naar opschaalbare verduurzamingsoplossingen die standaard beschikbaar zijn.