Inloggen
2. Karakteriseren van het gebied

Koppeling met TVW en RES

Draagt bij aan spoor:
B C F
Betrokken partijen:

Doel

Je werkt op verschillende schaalniveaus: Landelijk, Regionaal, Gemeentelijk en op Wijkniveau. Wat je doet op wijkniveau moet aansluiten bij alle niveaus daarboven.  Je hebt ook inzicht in de samenhang tussen de plannen voor verschillende wijken binnen de gemeente.

Aanpak

Zorg dat je op de hoogte bent van de Regionale EnergieStrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW) van de gemeente. Deze informatie gebruik je om te zorgen voor samenhang tussen de warmtetransitie op gemeentelijk niveau en de transitie op wijkniveau. 

Tips

  • Op landelijk niveau worden standaarden, streefwaarden en ander instrumentarium ontwikkeld. Regionaal wordt de RES vastgesteld, waaruit volgt welke warmtebronnen waarvoor gebruikt zullen worden. De gemeente stelt in de TVW vast welke wijken wanneer van het gas af gaan, en waar een warmtenet komt te liggen. Op wijkniveau worden die plannen geconcretiseerd. Lokale plannen moeten aansluiten bij alle ‘bovengemeentelijk niveaus’. 
  • Kijk ook naar de plannen van de woningcorporatie(s) voor deze en andere wijken, zodat je een goed beeld hebt van de mogelijkheden. Zie ook het knooppunt Fysieke koppelkansen & bestaande planningen in kaart brengen (fase 2).
  • Bekijk voor inspiratie de warmtevisie van gemeente Amersfoort (juli 2019), warmtevisie Nijmegen en Transitievisie Warmte Amsterdam (maart 2020). 
  • Overweeg om van essentiële beleidsdocumenten ook een publieksversie beschikbaar te stellen. Dat is een manier om burgers inzicht te geven in de plannen van de gemeente. Zie dit voorbeeld van Gemeente Amersfoort.

Uit de praktijk

Bij dit knooppunt is nog geen voorbeeld bekend: heb jij een ervaring die je wil delen?
Deel je ervaringen
Uit de praktijk