Inloggen
3. Strategieën identificeren

Strategie voor flora en fauna in de wijk

Draagt bij aan spoor:
A
B
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt de strategie bepaald met betrekking tot compenserende en mitigerende maatregelen voor flora en fauna, op basis van de inventarisatie die is gemaakt bij het knooppunt Flora en fauna in kaart brengen (fase 2).

Aanpak

In fase 2, bij het knooppunt: Flora en fauna in kaart brengen is in kaart gebracht welke beschermde soorten in de wijk of gebied aanwezig zijn. Als dit door middel van een soortenmanagementplan (SMP) is gedaan kan er nu met een gebiedsgerichte aanpak worden verkend welke compenserende en mitigerende maatregelen worden getroffen om flora en fauna te beschermen. Op basis daarvan kan de provincie de hele wijk ontheffing verlenen voor de verduurzaming van gebouwen. Idealiter wordt er een gemeentelijke strategie voor flora en fauna gemaakt die verder reikt dan deze wijk/buurt.

Tips

  • Betrek de woningcorporatie(s) en betrokken marktpartijen bij het bepalen van de strategie voor flora en fauna in de wijk.
  • Bij het opstellen van een soortmanagementplan (SMP) kunnen gemeenten samenwerken met woningcorporaties. Beide partijen hebben baat bij een ontheffing voor langere tijd, onder meer omdat verduurzamingsprojecten voorspelbaar worden en procestijden drastisch worden beperkt. Sommige provincies stimuleren het opstellen van een SMP door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. De informatie hierover vind je op de website van de provincie.
  • Bepaal de best passende strategie voor flora & fauna. Er zijn verschillende mogelijkheden: je kunt een ontheffing per woning of voor een gebied aanvragen. 
  • Ecologisch onderzoek vraagt een goede timing. Plan voldoende tijd in en begin tijdig om vertraging te voorkomen; zie knooppunt Flora & fauna in kaart brengen (fase 2).