Inloggen
3. Strategieën identificeren

Strategie voor flora en fauna in de wijk

Draagt bij aan spoor:
B C E
Betrokken partijen:

Doel

Je hebt de strategie bepaald voor het omgaan met compenserende en mitigerende maatregelen voor flora en fauna, op basis van de inventarisatie die is gemaakt bij het knooppunt Flora en fauna in kaart brengen (fase 2).

Aanpak

Verken de mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak voor flora en fauna. Bij een gebiedsgerichte aanpak wordt een soortmanagementplan (SMP) opgesteld om flora en fauna te beschermen. Op basis daarvan kan de provincie de hele wijk ontheffing verlenen voor de verduurzaming van gebouwen. Maak idealiter meteen een gemeentelijke strategie voor flora en fauna die verder reikt dan deze wijk/buurt.

Tips

  • Bij het isoleren van woningen moet voor elk project een aparte ontheffing aangevraagd worden bij de provincie. Renovatieconcepten met het NOM-keur hebben automatisch ontheffing van de Wet natuurbescherming, omdat ze voldoen aan de Gedragscode natuurinclusief renoveren.
  • Betrek de woningcorporatie(s) en betrokken marktpartijen bij het bepalen van de strategie voor flora en fauna in de wijk.
  • Bij het opstellen van een soortmanagementplan (SMP) kunnen gemeenten samenwerken met woningcorporatie(s). Beide partijen hebben baat bij een ontheffing voor langere tijd, onder meer omdat verduurzamingsprojecten voorspelbaar worden en procestijden drastisch worden beperkt. Sommige provincies stimuleren het opstellen van een SMP door hiervoor subsidie beschikbaar te stellen. De informatie hierover vind je op de website van de provincie.
  • Bepaal de best passende strategie voor flora & fauna. Er zijn verschillende mogelijkheden: je kunt een ontheffing per woning of voor een gebied aanvragen. Je kunt ook kiezen voor een aanpak met het NOM-Keur. Het NOM-Keur is verbonden met de Gedragscode natuurinclusief bouwen, en voldoet aan de eisen van de Flora- en faunawet. Dit betekent dat voor projecten met het NOM-Keur een vrijstelling geldt voor de Flora- en faunawet.
  • Ecologisch onderzoek vraagt een goede timing. Plan voldoende tijd in en begin tijdig om vertraging te voorkomen; zie knooppunt Flora & fauna in kaart brengen (fase 2).

Uit de praktijk

Een wijk met meer groen, bloemen en insecten

Drie bewoners uit de Weezenhof in Nijmegen zagen wel groen in hun wijk, maar dit bestond vooral uit saaie grasvelden met weinig biodiversiteit. Met medewerking van innovatiebureau Lentekracht en de wijkregisseur van de gemeente namen ze het initiatief om meer groen, bloemen en insecten in de wijk te krijgen. Ze begonnen met het inventariseren van wat andere bewoners wilden. Via een flyer werden bewoners uitgenodigd voor een bijeenkomst in het wijkhuis. Een van de 20 bewoners die daarop afkwamen, werkte voor de wijkkrant, waardoor het initiatief meer bekendheid kreeg. De input van de bewoners werd uitgewerkt in een voorstel waarvoor de goedkeuring van bewoners werd gevraagd. Het participatieteam van de gemeente heeft de bewoners vervolgens geholpen om planten n de grond te zetten en een zaden mengsel uit te strooien. Met als resultaat: meer kleur, meer insecten en meer biodiversiteit. 
Meer informatie
Een wijk met meer groen, bloemen en insecten

Uit de praktijk

Regentonnen bij het wijkcentrum Nijmegen

In Nije Veld in Nijmegen heeft een bewoner het initiatief genomen om het regenwater op het dak van het wijkcentrum op te vangen. De bewoner zag al dat regenwater in het riool verdwijnen, terwijl de moestuin 's zomers met drinkwater werd besproeid, en kwam in actie. In samenwerking met de gemeente en innovatiebureau Lentekracht is een hybride systeem met regentonnen bedacht. Zodra de tonnen vol zitten met regenwater, stroomt het water alsnog in het riool. Met deze oplossing wordt wateroverlast in het wijkcentrum voorkomen én wordt er zuinig met drinkwater omgegaan.
Meer informatie
Regentonnen bij het wijkcentrum Nijmegen

Uit de praktijk

Nijmeegse volkswijk lost waterprobleem zelf op

In de volkswijk Wolfskuil in Nijmegen loopt de straat iets af. Daardoor stroomden de kelders en het kruispunt onderaan de straat bij hevige regenval vol met water. Bewoners kwamen op het idee om dit te verhelpen door tuinen te ontstenen en regenpijpen los te koppelen van het riool. Het idee werd tijdens een aantal buurtborrels besproken, waardoor bij iedereen enthousiasme ontstond. Elke bewoner heeft voor eigen huis en tuin een passende oplossing gekozen. Sommigen hebben een hybride systeem met regenton, anderen laten het water de tuin in lopen, na raadpleging van iemand die verstand heeft van waterinfiltratie. Want er moeten natuurlijk geen andere problemen ontstaan.
Meer informatie
Nijmeegse volkswijk lost waterprobleem zelf op