Inloggen
Terug

Alternatieve aanpak voor flora en fauna vraagstuk

De gemeente Hilversum gaat in overleg met de provincie en de omgevingsdienst over een pilot natuurinclusief renoveren. Het doel is de soortenpopulatie (zoals vleermuizen) goed te monitoren, waarbij de gebiedstoestemming niet per woning, maar collectief wordt verleend. Ook werkt de provincie Utrecht aan een methode die het mogelijk maakt om bij het isoleren van woningen goed rekening te houden met de aanwezigheid van (beschermde) soorten. Ook wel het pre-SoortenManagementPlan genoemd. Volgens de provincie is die methode ecologisch goed onderbouwd, juridisch houdbaar en bespaart het kosten. De provincie wil vanaf 2022 aan de slag gaan met het verlenen van ontheffingen. Wel zijn er vragen over juridische houdbaarheid van dergelijke aanpakken doordat eerder de gedragscode Natuurinclusief Renoveren juridisch geen stand heeft gehouden. Omdat de verwachting is dat elke gemeente bij de uitvoering tegen het flora en fauna vraagstuk aanloopt is een oplossing echter steeds belangrijker. 
Lees meer
Alternatieve aanpak voor flora en fauna vraagstuk