Inloggen
1. Samen starten

Informele netwerken en verbindende actoren in de wijk identificeren

Draagt bij aan spoor:
A
Betrokken partijen:

Doel

Je kent de (belangrijkste) informele netwerken en actoren in de wijk en weet deze te bereiken en betrekken. Denk hierbij aan netwerken bij buurthuizen, bewonersorganisaties, lokale sportclubs en verenigingen en aan sleutelfiguren die de wijk en haar bewoners goed kennen.

Aanpak

Bestaande netwerken en verbindende actoren in de wijk zijn essentieel voor het ontwikkelen van een bij de wijk en haar wijkbewoners passende aanpak. Deze netwerken kan je ook inzetten voor communicatiedoeleinden en om draagvlak voor de aanpak binnen de wijk te creëren. Je kan de volgende stappen zetten om dit knooppunt uit te voeren:  

  • Netwerken zijn misschien al eens in kaart gebracht door een ander domein binnen de gemeente. Ga na of je deze mag gebruiken. De AVG-wetgeving kan hier een aandachtspunt zijn. Dit overzicht kan je vervolgens aanvullen waar nodig, met bijvoorbeeld relevante actoren voor thema's die onderdeel zullen zijn van de wijkaanpak. 
  • Zijn deze netwerken en actoren niet eerder in kaart gebracht of niet volledig genoeg voor de aanpak, dan is praten met betrokkenen uit de wijk, zoals wijkmanagers van de woningcorporatie maar ook medewerkers van bewonersinitiatieven, gebedshuizen, culturele centra en sportcomplexen in de wijk een goed startpunt. Deze mensen kunnen meer zicht bieden op wat er speelt onder bewoners en wie welke invloed heeft binnen de wijk. 

Tips

  • Betrek de in de wijk bestaande sociale structuren. Bewonersgroepen, verenigingen en geloofsgemeenschappen kennen de wijk als geen ander. Zij kennen bewoners persoonlijk en hebben ervaringskennis over de wijk. Zie hiervoor ook punt 1 in dit manifest van LSA Bewoners.
  • Werk nauw samen met beroepskrachten in de wijk, en stel hen in staat om vanuit hun vakmanschap bij te dragen aan de wijkaanpak. Leerkrachten en sociaal werkers hebben de kennis en kunde die noodzakelijk om in de wijk te opereren, maar moeten goed toegerust worden om zich te wijkaanpak eigen te kunnen maken binnen hun grote verzameling verantwoordelijkheden. Anderzijds zijn juist zij degenen zijn die de sociale kanten van de wijkaanpak daadwerkelijk op wijkniveau uit zullen voeren. Zie punt 3 in dit manifest van LSA Bewoners.