Inloggen
Terug

Contactpersonen in de wijk bereiken 80% van de bewoners

Uit de Voortgangsrapportage PAW Monitor 2021 is naar voren gekomen dat gemeenten worstelen met de vaak eenzijdige samenstelling van de actieve groep bewoners in de wijkaanpak. Om iedereen bij dit proces te krijgen maakt het bewonersinitiatief Nieuwe Energie Vechtzoom gebruik van de sociale infrastructuur in de wijk. Dat betekent dat elk blokje woningen een contactpersoon heeft dat buren uitnodigt bij hen thuis om de plannen voor aardgasvrij te bespreken. Op deze manier weet het initiatief 70 tot 80 procent van de wijk te mobiliseren. Een uitnodiging van de buren werkt vaak beter dan een uitnodiging van de gemeente om naar een zaaltje te komen. De focus van de bijeenkomsten ligt niet op de techniek, maar op thema's die de bewoners bezighouden. Aansluiten bij de leefwereld van bewoners is essentieel om hen betrokken te krijgen. 
Lees meer
Contactpersonen in de wijk bereiken 80% van de bewoners